16 januari 2014, Fractiehuis | Fractiehuis

Fractie-I

Fractievergadering ter voorbereiding van de commissieweek Januari.

Fractievergaderingen zijn niet openbaar. Inspreken is mogelijk, in overleg vooraf. mail: boz@pvda.nl