13 maart 2014, om 22:00, Het Zwijnshoofd, Moeregrebstraat 18, BoZ | Het Zwijnshoofd, Moeregrebstraat 18, BoZ

Thema bijeenkomst “Sociaal Domein”

Gemeenten worden binnenkort verantwoordelijk voor nieuwe taken op het gebied van Jeugdzorg, AWBZ en participatiewet. Wij willen deze taken anders en beter oppakken. Dat kunnen we alleen met uw hulp!

Waar kunnen onze inwoners straks terecht met vragen over ondersteuning, zorg, werk en inkomen?

Praat mee over het vormgeven van het Sociaal Domein!

met tweede kamer lid Otwin van Dijk.

Let op:
Inlooptijd is 19:00 uur
Aanvangstijd is 19:30 uur
Einde is gepland voor 22:00 uur