Kennismaken met Daan Withagen

Mijn naam is Daan Withagen. Ik ben 57 jaar en woon in de Schans in Halsteren, het dorp waarin ik ook geboren en opgegroeid ben. Sinds 2017 ben ik actief voor de PVDA. In mijn dagelijks werk hou ik als FNV bestuurder Grensarbeid me bezig met belangenbehartiging voor grensarbeiders. In mijn vrije tijd ben ik vanaf 1983 in verschillende rollen betrokken bij de Alterse Vastelaoved.

Hoe kijk ik tegen zaken aan? Het hebben van werk en inkomen zorgt onder andere voor zelfstandigheid en
onafhankelijkheid. Toch is het hebben van een betaalde baan voor iedereen niet vanzelfsprekend. Er zijn nog steeds burgers in onze gemeente die het niet lukt om hun talenten te verzilveren en aan de kant staan. De PvdA vindt dat als je kan werken je met benodigde steun aan de slag kan gaan binnen de gemeente of de regio. Barrières voor het werken over de grens moeten worden weggenomen. Wanneer je niet kan werken moet je kunnen terugvallen op een goed sociaal vangnet. Werkervaring opdoen met een uitkering om zo kans op betaalde arbeid te realiseren kan een goede ruggensteun zijn. Werken met een uitkering zonder baan perspectief is dat niet.

Naast goed wonen in de stad is de leefbaarheid van de dorpen, de gehuchten en het koesteren van de landelijke omgeving belangrijk. Samen met de PvdA wil ik zorgen dat de leefbaarheid, het hebben van goede voorzieningen in dorpen en gehuchten de voldoende aandacht krijgt. Ons buitengebied is belangrijk om te koesteren voor werk maar zeker ook voor ontspanning voor iedereen.

Voor veel zaken zoals werk, maar ook producten of diensten zijn burgers vaak ook afhankelijk van de regio. Daarom is samenwerking in de (grensoverschrijdende) regio ook belangrijk. De PvdA is voor een goede bestuurlijke samenwerking met omliggende gemeenten. Ook daar waar die de provincie en landsgrens overschrijden. We gooien de gemeente niet op slot voor ontwikkeling van bedrijvigheid, maar we wonen zeker niet op een eiland.