Kennismaken met Joey van Aken

Mijn naam is Joey van Aken. Ik ben 27 jaar oud en woon in Tuinwijk. Sinds 2012 ben ik actief voor de PvdA als campagnevrijwilliger, gemeenteraadslid en secretaris van het gewestbestuur van de PvdA. Sinds maart 2018 ben ik actief als fractievoorzitter van de PvdA in Bergen op Zoom. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als ambtenaar bij de gemeente Drimmelen en de gemeente Woensdrecht.

Als fractievoorzitter zit ik in de commissie Bestuur, Veiligheid en Samenwerking en de commissie doorontwikkeling vergadermodel. Samen met de PvdA wil ik werk maken van transparant en vernieuwd Bergs stadsbestuur, waarbij er meer ruimte is voor inspraak, invloed en zeggenschap van de Bergse bevolking. Concrete oplossingen hiervoor zijn de burgerbegroting, buurtbudgetten en buurcontracten.

Als lid van de commissie Ruimte, Duurzaamheid en Economie wil samen met de PvdA werk maken van bouwen op maat. Zowel sociale woningbouw als duurdere huur- en koop. Er zijn nog te veel Bergenaren, voor wie een betaalbare woning niet bereikbaar is. Vooral jongeren zijn nu het kind van de rekening. Maar ook voor ouderen die langer thuis blijven wonen, moeten woningen geschikt worden gemaakt. Concrete oplossingen voor de korte termijn zijn het bouwen van tijdelijke woningen en zogenaamde Tiny houses. Ook wil ik samen met Stadlander komen tot een “Deltaplan” binnen 4 jaar deze woningsbouwproblemen op te lossen.

Ik ben de politiek ingegaan om Bergen op Zoom een stukje mooier te maken. Als raadslid wil ik het oliemannetje zijn, die de tandwielen van de maatschappij goed in elkaar wil laten lopen. Samen met u, voor u en met u! Want samen daar staan we voor! De toekomst is immers van ons allemaal.