17 december 2013

Aanpak van verloedering in Gageldonk-West

Op 3 december ging de PvdA opnieuw de wijk in. Samen met het buurtpreventie team deden we een rondje door Gageldonk-West. Vanuit het nieuwe buurtpunt aan het Piusplein werden we door Wim Huijgens  en zijn collega’s rondgeleid. De verloedering van deze wijk is de PvdA al jaren een doorn in het oog. Al in 2008 maakte woningcorporatie Wonen West-Brabant (tegenwoordig: Stadlander) bekend de wijk op de schop te zetten. De verouderde woningblokken uit de jaren ’40, ’50 en 60 maken plaats voor nieuwe, duurzame woningen.

Natuurlijk is er al veel gebeurd. De monumentale gevels aan den Kamperfoeliestraat zijn gerestaureerd en de woningen ondergingen een ingrijpende renovatie. Maar bij de Acaciastraat en de Ligusterstraat is veel vervuiling. Verloederde en deels dichtgespijkerde woningen die klaar zijn voor de sloop en nu (tijdelijk) worden bewoond.

Illegale vuilstort

Een groot probleem is ook de opstapeling van zwerfaval en illegale vuilstorten. De achterpaden achter woningen vormen een vrijplaats voor illegale stort. Corporatie en gemeenten wijzen jaar elkaar, en het gevolg is dat het vuil al maandenlang ligt te roesten en te rotten. Met alle gevaren van dien voor de volksgezondheid. Reden voor de PvdA-fractie om gelijk een brief te sturen naar het College van B&W om hier te handhaven: vuil laten opruimen en de vervuilers stevig aanpakkken mbt de verwijderingskosten. Inmiddels zijn de bewuste vuilnishopen opgeruimd.

Brief-IllegaleVuilstort

Nu de gemeenteraad het ontwikkelplan voor Gageldonk-West eind november definitief heeft vastgesteld, kunnen de sloopmachines de wijk in. De PvdA gaat ervan uit dat 2014 het jaar zal worden van de wijkvernieuwing. Gageldonk-West is al decennialang een wijk met een diverse samenstelling waar oud en jong, allochtoon en autochtoon, een multiculturele samenleving vormen. Om de wijk vitaal te houden is vernieuwing hard nodig. Mede door inzet van de PvdA in deze coalitie kunnen we werk maken van stedelijke vernieuwing. We gáán er voor!

Han Verbeem, 
fractievoorzitter