Door Flip Aertssen op 25 januari 2017

Bezoek Lutz Jacobi ivm wijkbezoek Gageldonk en aftrap Ombudsteam

Zaterdag 28 januari zijn 2e kamerlid Lutz Jacobi, samen met Joke de Kock (Kandidaat Kamerlid)  naar Bergen op Zoom gekomen voor een bezoek aan de wijk Gageldonk en de officiële aftrap van het Ombudsteam PvdA Bergen op Zoom. De foto’s zijn op onze facebook pagina te vinden.

Hieronder treft u verdere informatie aan:

Op zaterdag 28 januari zal de PvdA Bergen op Zoom samen met het Tweede Kamerlid  Lutz Jacobi een bezoek brengen aan de wijk Gageldonk. De afgelopen jaren is er veel energie en geld gestopt in het opknappen van deze typische naoorlogse woonwijk. De gemeente heeft samen met Stadlander al veel bereikt,  o.a. de PvdA wethouders Veraart en van der Wegen hebben daar hard aan getrokken. De klus is nog niet gedaan, op diverse plekken moet er nog veel gebeuren. De PvdA wil met het bezoek de gevoelens peilen over wat is bereikt  en wat nog moet worden gedaan.

Na het bezoek aan de wijk zal in café het Zwijnshoofd (Moeregrebstraat 18) het officiële startsein worden gegeven voor het PvdA ombudsteam.  Met name Lutz Jacobi is altijd zeer betrokken geweest bij het opzetten van deze teams in veel PvdA afdelingen in het land. Het ombudsteam is er voor iedereen, ongeacht politieke voorkeur. Het ombudsteam kan helpen waar mensen zijn vastgelopen in regels of bureaucratie of wanneer ze zich niet goed behandeld voelen.

Voor meer informatie:  bel Flip Aertssen, campagnecoördinator

tel.: 06-48486694 of mail: aertssenpha@planet.nl

Flip Aertssen

Flip Aertssen

MILIEU, STAD  en RUIMTE Kerncentrale Doel   Bergen op Zoom ligt binnen de invloedsfeer van de kerncentrale in Doel (België) . Een veilige werking van de kerncentrale is niet gewaarborgd en daarom een gevaar voor de bewoners van Bergen op Zoom en de wijde omgeving. De PvdA vindt dat deze kerncentrale zo spoedig mogelijk moet

Meer over Flip Aertssen