Door op 3 juni 2016

Visie en Actieplan Brede Aanpak Binnenstad

Hieronder vind u onze bijdrage in het Raadsdebat 2 juni 2016 over de Visie en Actieplan Brede Aanpak Binnenstad.

 

 

Anderhalf miljoen. Wat kan je daar nog voor doen… Veel. Heel veel. In tijden van bezuinigingen en keuzes maken -op cultuur, maatschappelijk werk, zorg en noem maar op- weegt elke euro zwaar. Het College van B&W vraagt van de gemeenteraad anderhalf miljoen voor uitvoering van het actieplan Brede Aanpak Binnenstad, te onttrekken uit de algemene reserve.

De PvdA-fractie heeft deze week we diepgaand en uitvoerig gesproken over het actieplan. Het is vooral een goed begin, zo constateren wij, maar nog lang niet voldragen. Dat beoogt het ook niet te zijn. De uitvoering is een proces van ‚learning by doing’, zo onderbouwt het college het voorstel. Al doende leert men. En daarvoor wordt de komende jaren dus anderhalf miljoen gevraagd voor diverse plannen. Zo komen worden er twee medewerkers op het stadskantoor voor vrijgemaakt; het stadslab bij het Vierkantje wordt een spinning wheel, de startmotor voor de revitalisering van het stadscentrum.

Juist dat proces van ‘learning by doing’ heeft onze zorg. Want de afgelopen jaren hebben we gezien, dat de toenmalige colleges veel hebben gedaan waar weinig lering uit is getrokken. Los zand, proefballonnetjes, paniekvoetbal en onsamenhangende besluitvorming. We liepen telkens achter de feiten aan: investeren in winkelzones terwijl de consument kiest voor internet. Er is heel veel geld besteed aan verkeerde of halve beslissingen. Weggegooid geld.

De Bergse gemeenteraad staat nu op een kruispunt. We zijn in een beslissende match aangekomen in de ‘Battle van de Binnenstad’. Wij zijn allen spelers in een cruciale kwalificatiewedstrijd. De wedstrijd en de verlening hebben geen resultaat opgeleverd, want de samenhang en strategie heeft altijd ontbroken. Nu zijn we bij de strafschoppen aangekomen. We moeten vanavond in deze raad één goede, welgekozen strategische doelschop nemen die niet mag missen. Dit móet een treffer worden.

De PvdA-fractie kiest voor de binnenstad. Wij moeten vooruit. Verder vertragen, nadenken, twijfelen of heroverwegen is niet aan de orde. Wij strijden tegen de leegstand, tegen de achteruitgang, tegen de werkloosheid. Onze fractie wil vooruit. Dat zijn wij de Bergenaren verschuldigd. Dat zijn wij verschuldigd aan de werklozen die door het faillissement van V&D en het vertrek van andere winkels en bedrijven op straat zijn komen te staan. Wat Bergen op Zoom nodig heeft, is méér elan. Méér bezoekers naar de stad. Want op koopavond is het nog steeds angstvallig stil op straat.

Als we diep in ons hart kijken, vinden we als fractie dit voorstel eigenlijk niet compleet. Er ontbreekt het nodige. Wij missen concrete, specifieke doelen die we willen bereiken. Borden langs de snelweg, acties om Belgische bezoekers naar de stad te halen… prima. Maar het zijn slechts middelen. Wat wil het college concreet bereiken? Het is ons nog steeds, na alle debatten, nog niet duidelijk.

In dit opzicht kunnen we een behoorlijk eind meegaan in de strekking van het amendement van CDA/D66. Wij willen als raad meegenomen worden in de uitvoering en de vinger aan de pols kunnen houden. Op eerste zicht oogt het amendement als een aanvulling die het voorstel aanmerkelijk ‘smarter’ maakt. Maar tegelijk zijn we overtuigd dat slagkracht en slagvaardigheid benodigd is. Het amendement mag niet leiden tot vertraging in de uitvoering.

Zoals gezegd: in deze tijd van bezuinigingen en de broekriem aanhalen telt elke euro zwaar. Anderhalf miljoen is veel. Maar aan het eind van de rit zijn we vooral geïnteresseerd in wat deze operatie uiteindelijk oplevert. Méér bezoekers, méér banen, méér dynamiek, méér gebruiksmogelijkheden. Als wij instemmen met dit voorstel, dan stellen we geen inspanningsverplichting van het college. Wij stellen een resultaatverplichting! Wij verwachten van het College dat zij aantoonbare resultaten kan beloven.

Han Verbeem,

Gemeenteraadslid PvdA