Door Adam Ahajaj op 15 mei 2017

Collegevragen: Zorgen over kansenongelijkheid in het onderwijs

Door de PvdA fractie worden in het kader van artikel 39 vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouder van Bergen op Zoom.


Betreft: Meer kansenongelijkheid in het onderwijs als gevolg van de groei van het schaduwonderwijs

 Geacht College,

De periode van de eindexamens is weer in volle gang.  Vmbo’ers, havisten en vwo’ers zijn op dit moment keihard bezig met leren en voorbereiden van hun examens.

Naast het reguliere onderwijs en de persoonlijke studie-uren maken veel leerlingen hierbij ook gebruik van het zogenoemde schaduwonderwijs. Dit is onderwijs wat wordt verzorgd door commerciële bureaus. Ook komt het voor dat scholen leerlingen extra training aanbieden buiten de gewone schooluren, soms in samenwerking met een extern bureau. Veel scholen vragen geld voor deze cursussen.

De onderwijsinspectie heeft onderzoek gedaan naar dit fenomeen. Het aanbod van particuliere examentrainingen groeit jaarlijks.

De hierboven beschreven vorm van onderwijs is het resultaat van bepaalde ontwikkelingen die zich de afgelopen jaren hebben afgespeeld in het onderwijs. Zo is het huidige onderwijs bijvoorbeeld erg gericht op resultaat, waardoor de druk bij leerlingen toeneemt.

De negatieve kanten van dit schaduwonderwijs beginnen nu ook aan de oppervlakte te komen. Ouders die het niet kunnen betalen, kunnen geen extra hulp voor hun kinderen inkopen om hen zo goed mogelijk door de school te loodsen. Wij zijn met de Onderwijsinspectie van mening dat dit kansenongelijkheid in de hand werkt.

De toegankelijkheid van het schaduwonderwijs komt in gevaar op het moment dat een deel van de ouders het zich niet financieel kan veroorloven om hun kinderen hier gebruik van te laten maken.

Als Partij van de Arbeid Bergen op Zoom vragen wij ons af op welke manier en op welk niveau leerlingen en ouders in onze gemeente te maken hebben met deze kansenongelijkheid. Wij willen benadrukken dat er op zichzelf niets mis is met bijscholing, wij vinden slechts dat de toegankelijkheid en gelijkheid altijd gewaarborgd dient te worden.

Wij stellen als Partij van de Arbeid in dit verband graag de volgende vragen aan het college:

  • Is de kansenongelijkheid als gevolg van het schaduwonderwijs een onderwerp waar het college al mee bezig is geweest? Zo ja, op welke manieren?
  • Heeft het college al signalen gehad uit de maatschappij of uit het onderwijs met betrekking tot deze kansenongelijkheid? Op welke manieren heeft het college gereageerd op deze signalen?
  • Als blijkt dat deze problematiek een grote rol speelt in het onderwijs in Bergen op Zoom, op welke manier is het college dan van plan om in te grijpen?

Graag zien we het antwoord tegemoet volgens de art 39-procedure van het Reglement van Orde.

Namens de gehele PvdA-fractie,

Met sociale groet,

Adam Ahajaj

Duo-raadslid Partij van de Arbeid

 

Han Verbeem

Gemeenteraadslid Partij van de Arbeid

 

 

 

Adam Ahajaj

Adam Ahajaj

Beste inwoner van Bergen op Zoom, beste Bergenaar, Samen Samen staan we sterker, dat is mijn stellige overtuiging. Daarom zal ik mij als raadslid inzetten voor een Bergen op Zoom waarin we naar elkaar omkijken. Discriminatie, armoede en andere vormen van uitsluiting zal ik keihard bestrijden. Ik ga voor een gemeente waar eenheid en diversiteit

Meer over Adam Ahajaj