Door op 20 september 2017

Fractievoorzitter Sahin Ergec neemt afscheid

Beste leden van de PvdA,

Met pijn in het hart, neem ik per 23 november 2017 afscheid van de Bergse politiek. De afgelopen 7,5 heb ik, mede namens u, de PvdA mogen vertegenwoordigen in onze mooie gemeente. Mijn werkgever; het Ministerie van Financiën; heeft mij een aanbod gedaan wat ik na veel wikken en wegen heb geaccepteerd. Helaas valt dit niet te combineren met mijn functie als raadslid en fractievoorzitter van onze partij. Zo zal ik beginnen met een Masterstudie aan de TIAS Business School, en zal ik verschillende opdrachten gaan uitvoeren in binnen- en buitenland.

De Partij van de Arbeid heeft mij de afgelopen jaren ontzettend veel gebracht. En tegelijkertijd heb ik al die jaren met heel veel plezier gestreden voor onze sociaal democratische waarden. In de raadszaal maar ook vooral op straat. Vaak is me dat goed gelukt, maar ik heb natuurlijk ook tegenslag gekend. En gelukkig was daar dan altijd mijn partij. En de partij; dat zijn wij met zijn allen!

De aankomende 2 maanden ga ik me nog ontzettend hard inzetten voor onze partij. Wel wil ik iedereen alvast ontzettend veel succes en plezier wensen in alle ambities in het leven. Dank voor alle steun.

Vriendelijke groeten,

Sahin Ergec

Fractievoorzitter PvdA Bergen op Zoom

De Brief_van_Sahin_Ergec aan de leden van de raad en het college van B&W