1 september 2014

Guust Verpaalen ‘one man band’

Guust Verpaalen is als (in)formateur de adviseur van GBWP bij de formatie, Guust is trouwens als zzp’er ook algemeen adviseur van het college, Guust adviseert tussendoor als lid van de Raad van Commissarissen PMH om Bergen op Zoom te sluiten en nu gaat Guust ook als mediator de ondernemers van de binnenstad van Bergen op Zoom bijstaan. Guust Verpaalen trekt als ‘one-man-band’ door de stad.

In deze tijden van schaarste een logische keuze voor een eenmansorkest, om kosten te besparen. Een aantal andere muzikanten hoeft dan immers niet ingehuurd te worden. Een interessante gedachte. Een aantal collegeleden zou vrijwillig terug moeten stappen en deze Koperen Ko echt volop de ruimte bieden. Naast de besparing levert dit nog een belangrijk voordeel op. Als Guust, behalve advies geven, ook zelf de besluiten kan nemen en ook daarover communiceert, dan is het risico op pijnlijke versprekingen, en daaruit voortvloeiende nieuwe complicaties, van de huidige collegeleden ook uitgesloten. Het zou wel eerlijker zijn om dan bij de volgende verkiezingen de coalitiepartijen te fuseren tot de Lijst Guust Verpaalen(LGV). Lijkt me een win-win situatie. 🙂

Rooie Peer
(geen kwaaie Peer, wel teleurgesteld)