Door op 12 april 2017

Herstructurering omgeving Gevangenpoort en Westersingel

 

Hieronder treft u de brief aan het college aan

 

 

 

 

 

Water in de Singel: geen luxe maar noodzaak

Geacht College,

Woensdagavond 12 april waren we als toehoorder aanwezig bij de bewonersavond over het Havenkwartier, die georganiseerd was door een drietal organisaties (Vereniging Binnenstad, Stichting Stadsherstel en Stichting Open Kaai). Bij deze bijeenkomst, waar zo’n honderd buurtbewoners aanwezig waren, zijn visies gepresenteerd over de herinrichting van de Westersingel en de omgeving van de Gevangenpoort.

Daarbij is ook een ontwerp gepresenteerd, dat ruim 21 jaar geleden is gemaakt maar vervolgens in de ‘mist van de geschiedenis’ is verdwenen. In het ontwerp krijgt met name de Gevangenpoort een centrale functie bij de hernieuwde verbinding tussen het Havenkwartier en de centrale binnenstad. Ook de stadsmuur komt voor een deel terug (gereconstrueerd), evenals delen van de gracht en de bekende brug die zich thans onder de grond bevindt.

Onze fractie vind het een waardevol ontwerp dat binnen de huidige discussie extra aandacht verdient. Het opnieuw terugbrengen van water in de gracht past binnen de ambities van vergroening en onstening. Water verbindt en dergelijke waterpartijen (die ook elders bij singels en  voormalige grachten teruggebracht kunnen worden) kunnen als opvang dienen voor overtollig regenwater. Ook voorkomt het hittestress.

Wat de Gevangenpoort betreft, zou het ontwerp zoals dat al in 1996 bestond het gebouw de functie geven die het verdient, als scharnierpunt tussen binnenstad en havengebied. Ook de oorspronkelijke functie als stadspoort wordt weer zichtbaar.

De PvdA vraagt daarom het College om dit 21 jaar oude ontwerp te betrekken bij de studies rondom de herinrichting van de Westersingel.

Daarnaast wil de PvdA extra aandacht vragen voor de kansen en mogelijkheden voor herinrichting van onze stadssingels. Het terugbrengen van oude singels en grachten is geen cosmetische oplossing, maar biedt een klimaat-adaptieve kans die helpt bij het tegengaan van wateroverlast en hittestress. Wij vernemen graag of het College onze visie hierin onderschrijft.

Met sociale groet,

Namens PvdA Bergen op Zoom,

Han Verbeem
Abdelaziz Danjaoui

Illustratie: Vereniging Binnenstad (Artist Impression van K. Warmoeskerken mav ontwerp J. Weyts)