17 februari 2015

Kees Bakx plotseling overleden

We zijn diep geschokt door het plotseling overlijden van onze vice-voorzitter Kees Bakx.

We kunnen het nog niet bevatten.

Afgelopen dinsdag bereikte ons het droeve bericht dat die nacht plotseling onze oud wethouder en vicevoorzitter Kees Bakx is overleden.

Helaas werd deze Vastenavend dinsdag voor velen een zeer trieste dag.

Kees was een PvdA’er in hart en nieren, altijd bereid om voor zijn partij aan de slag te gaan. Begin zeventiger jaren werd hij lid van de PvdA. In 1978 kwam Kees voor het eerst in de gemeenteraad van Bergen op Zoom. In de periode 1986-1994 was hij wethouder en hij was ook meerdere keren lid van het afdelingsbestuur. Zo was hij sinds kort vicevoorzitter en was hij tot zijn laatste dag actief voor de organisatie van een politiek café.

Wij zijn hem veel dank verschuldigd en zullen hem zeer missen.

Wij wensen Mia, Jaap, familie en vrienden veel sterkte bij de verwerking van dit verlies.

Bestuur en fractie PvdA Bergen op Zoom