Door Adam Ahajaj op 8 april 2017

Een land waar kinderarmoede heerst, zou zich geen rijk land mogen noemen

Met veel frustratie en onbegrip heb ik de afgelopen week het door de Sociaal Economische Raad geschreven advies ‘opgroeien zonder armoede’ tot mij genomen.

De frustratie kwam voort uit het feit dat er in een land als Nederland, een land dat vaak bovenaan de lijstjes prijkt als het gaat om economische standaarden, nog altijd 354.000 kinderen in armoede opgroeien. Om het concreet te maken houdt dit in dat er dagelijks vele kinderen met lege maag naar school gaan en zonder warm eten naar bed gaan.

Het onbegrip ontstond toen ik mij realiseerde dat deze problematiek nauwelijks aandacht krijgt, althans niet via de media. Ondanks het feit dat de hierboven geschetste situatie een acute, noodzakelijke en grondige aanpak vereist, heeft men het liever over wellicht meer aansprekende zaken als Turkije of Trump.

De afgelopen jaren zijn er in Nederland verschillende pogingen ondernomen om kinderarmoede terug te dienen, helaas heeft dit niet geholpen. Sterker nog, het aantal voedselbanken in ons land is toegenomen en werkende ouders zijn heden ten dage geen zekerheid meer voor een bestaan zonder armoede.

Mijn hoop dat deze schrijnende situatie de komende jaren meer prioriteit zal krijgen. Een belangrijke taak rust hierbij op de schouders van de verschillende instellingen die op korte termijn iets aan deze situatie kunnen veranderen. Terugkomend op het SER-advies zie ik veel concrete maatregelen die zouden kunnen leiden tot een verbetering van de situatie, daar zal het dus niet aan liggen..

Adam Ahajaj

 

Adam Ahajaj

Adam Ahajaj

Beste inwoner van Bergen op Zoom, beste Bergenaar, Samen Samen staan we sterker, dat is mijn stellige overtuiging. Daarom zal ik mij als raadslid inzetten voor een Bergen op Zoom waarin we naar elkaar omkijken. Discriminatie, armoede en andere vormen van uitsluiting zal ik keihard bestrijden. Ik ga voor een gemeente waar eenheid en diversiteit

Meer over Adam Ahajaj