Door op 11 juli 2016

Ledenbezoeken

Een van de doelstellingen van het huidige afdelingsbestuur is om het contact met de leden van de afdeling te intensiveren en te onderzoeken waarbij en hoe leden meer betrokken kunnen worden bij het reilen en zeilen van de afdeling Bergen op Zoom.

Allereerst wil het  bestuur van haar leden weten wat de verwachtingen, wensen en behoeften zijn met betrekking tot het lidmaatschap van de PvdA. Men  wil de leden op maat kunnen uitnodigen, informeren en betrekken bij de ontwikkelingen.

Tevens wil men een beeld krijgen van de eventuele onderwerpen waarin leden gespecialiseerd zijn, zodat, indien men daarmee instemt, deze specialisatie ingezet kan worden ter ondersteuning van bijvoorbeeld de fractie bij specifieke onderwerpen die in de Raad aan de orde komen, zoals de WMO, zorg, veiligheid en openbare orde enz. enz.

Na de Zomervakantie zullen bestuursleden telefonisch contact opnemen met de leden om een afspraak te maken voor een persoonlijk gesprek, waarin naast het geven van informatie over de organisatie van de afdeling, de politieke situatie enz. het bovenstaande aan de orde zal komen.

Indien men een persoonlijk gesprek overigens niet op prijs stelt, zal gevraagd worden of telefonisch enkele vragen gesteld mogen worden.

In 2018 zijn er weer gemeentelijke verkiezingen. Het zou fijn zijn als we als afdelingsleden samen toe kunnen werken naar een goed resultaat, zodat de PvdA er weer toe doet en zijn steentje bij kan dragen aan een sterke en sociale gemeente Bergen op Zoom.

Namens de commissie leden
Jannie Bom