Door op 9 oktober 2014

Maatwerk in de zorg betekent ook aandacht voor diversiteit

Binnen de huidige jeugdzorg valt de lichtere zorg onder de gemeente en de zwaardere, complexe, door Bureau Jeugdzorg geïndiceerde jeugdzorg onder de provincie. Daarnaast is Jeugdzorg Plus gericht op jongeren die een strafbaar feit hebben gepleegd. Zij komen in justitiële of zwaardere hulpverleningstrajecten. Kinderen van buitenlandse afkomst zijn relatief sterker vertegenwoordigd in deze zware trajecten en minder in de lichte jeugdzorg.

Lees verder de inbreng van de PvdA fractie.