In memoriam Adriënne Veraart

20 oktober 2017

Met grote droefheid heeft de Partij van de Arbeid Bergen op Zoom kennis genomen van het overlijden van Adriënne Veraart. De PvdA herinnert zich Adriënne vooral als een vasthoudende en gedreven bestuurder. En als een sterke en sociale vrouw, die gedurende lange tijd actief was voor onze partij.

 

In 1986 kwam ze samen met acht partijgenoten in de gemeenteraad. Van fractielid werd Adriënne later fractievoorzitter. Memorabel in die periode was het sterke verzet tegen sluiting van zwembad Gageldonk. In 1994 keerde Adriënne niet terug als gemeenteraadslid en ging ze werken als arbeids- en organisatiedeskundige.

In 2006 werd ze gevraagd wethouder te worden voor de PvdA. Ze zei ja en heeft haar taak in de daarop volgende vier jaar met volle overgave en liefde verricht. Het wethouderschap paste haar beter dan het raadslid zijn. Niet dat het altijd gemakkelijk was, ze ontmoette vaak weerstand, maar ze heeft dingen in gang gezet die aanvankelijk onmogelijk leken. Onder andere de noodzakelijke buurtaanpak Gageldonk-west werd onder haar leiding in gang gezet.

In 2007 werd bij Adriënne borstkanker geconstateerd en ging ze een onzekere toekomst tegemoet. De ziekte belette haar niet om door te gaan met haar werk als bestuurder van de stad. Ook nu kwam haar vasthoudendheid bovendrijven, ze verzette zich tegen haar ziekte, weigerde te capituleren en ging andere vrouwen voor in de strijd tegen kanker.

Na haar wethouderschap  in 2010 was Adrienne nog bijna twee jaar fractievoorzitter voor de PvdA. In haar nieuwe baan buiten de politiek, zette ze zich in voor het project “veilige publieke taak”, om aandacht te vragen voor de bescherming van overheidsdienaren. En als ervaringsdeskundige stond ze andere vrouwen bij in de strijd tegen kanker.

Ons medeleven gaat uit naar allen die haar dierbaar waren.