Door op 28 mei 2015

Motie inzake zwembad De Melanen

Deze motie is ingediend tijdens de raadsvergadering van 28 mei 2015.

Voorzitter, de Partij van de Arbeid was de eerste die, in de aanloop naar de vorige gemeenteraadsverkiezingen, duidelijk heeft aangegeven alles in het werk te stellen voor het behoud van zwembad De Melanen. Gelukkig werd dat geluid raadsbreed omarmd en dat betekende eerder ook het eenmalig terugdraaien van dat deel van de bezuinigingen op de zwembaden dat de Melanen was opgelegd. Mooi!
Maar wij beseften toen ook al dat er een dreiging bleef bestaan, omdat voor de volgende jaren nog steeds een flinke bezuiniging op de rol staat. Het valt de PvdA daarom tegen dat het college in de afgelopen 1,5 jaar deze gemeenteraad, maar belangrijker nog vele bewoners en gebruikers, nog niet heeft kunnen geruststellen. Er is nog geen plan van aanpak waarbij het voortbestaan van De Melanen maar iets dichterbij komt. Sterker nog: u komt met een maatregel, waar wij ons grote zorgen over maken dat die juist een averechts effect heeft.
Wij hebben inmiddels ook kritische geluiden laten horen richting het college. Wij waren er net als een aantal andere partijen niet van overtuigd, dat dit alleen leidt tot lagere exploitatiekosten (minder uren personeel). Wij waren net als vele anderen bezorgd, dat dit juist leidt tot veel minder abonnementen en bezoekersaantallen.
Het college antwoordde eerder dat de zwembadorganisatie de Schelp en de Melanen BV bevoegd is om dit zo te regelen en het college leek weinig bereid om iets te veranderen aan de ingezette koers. Jammer genoeg krijgen we inmiddels gelijk, want het aantal abonnementen is drastisch teruggelopen. Wij zijn dus blij met de oproep van BSD en CDA aan het college om te komen met een plan van aanpak en tot die tijd de maatregel terug te draaien.
Voorzitter, dit is niet alleen een politiek signaal. Eerder heeft Stichting Behoud Zwembad De Melanen al de publiciteit gezocht: http://www.stichtingbehoudzwembaddemelanen.nl
Maar ook anderen hebben zich geroerd, bijvoorbeeld de Dorpsraad Halsteren:
Steun voor de motie en tijd dus voor actie!

Helaas sloot de coalitie de rijen en lieten zij zich geruststellen door het college. Wij maken ons grote zorgen dat deze maatregel juist leidt tot een groter exploitatietekort en dat daarmee de toekomst van het zwembad De Melanen alleen maar onzekerder is geworden. Wordt vervolgd.
Ad van der Wegen