30 maart 2017

Motie Rentetarieven Kredietbank Breda

Deze motie, ondersteund door het CDA, GroenLinks GBWP en de PvdA over “Rentetarieven Kredietbank Breda” is op 30 maart 2017, ingediend in de gemeenteraadsvergadering en aangenomen.

Motie inzake Rentetarieven Kredietbank Breda