Door op 11 mei 2016

Nieuwe fractievoorzitter Partij van de Arbeid Bergen op Zoom

Met het afscheid van Ad van der Wegen gaat er weliswaar veel ervaring verloren, de PvdA Bergen op Zoom krijgt er echter veel ambitie voor terug. Het zit in mijn bloed; organiseren van activiteiten, opkomen voor mensen die dat voor zichzelf niet kunnen én het helpen van mensen in de wijken om mooie dingen te creëren. Als geboren en getogen Bergenaar kan ik niet zonder deze gemeente. En ik heb er veel voor over om te strijden voor de stad en haar mensen; voor u. Dat gevoel, die urgentie ben ik nooit kwijtgeraakt en dat gevoel wordt alleen maar sterker.

Ik was 17 toen op zoek ging naar een politieke partij die bij mij idealen paste. Die had ik al snel gevonden in de Partij van de Arbeid. Een sociaal democratische partij die opkomt voor iedereen in onze maatschappij en in het bijzonder voor mensen die moeite hebben om hun hoofd boven water te houden. Een partij die opkomt voor solidariteit en een rechtvaardige samenleving. Een partij die niet alleen vóór de inwoners van haar gemeente werkt, maar vooral samen mét de inwoners werkt door te luisteren en daarna actie te ondernemen. Een partij die zich niet op haar borst klopt als ze iets voor elkaar krijgt, maar daar wel innig gelukkig van wordt. Om vervolgens met alle energie en ambitie door te gaan.

Ik zit al 15 jaar bij de PvdA in Bergen op Zoom en ik heb de partij nooit zien weggelopen van haar verantwoordelijkheid. Zowel in coalitie als in oppositieverband hebben we een constructieve bijdrage willen leveren aan het beter maken van onze gemeente. Ik heb daar, samen met mijn kameraden, hard voor gestreden. Soms met 3 raadsleden en dan weer met 8 raadsleden. Maar altijd met dezelfde passie! In de afgelopen jaren heb ik in het bestuur gezeten, ben ik duo raadslid geweest, afgevaardigde van het Gewest, vicefractievoorzitter en nu heb ik de eer om het stokje als fractievoorzitter over te nemen. En daar ben ik ontzettend trots op. Vooral omdat ik nu met dezelfde ambitie als altijd de idealen van de PvdA, nog meer dan anders, kan en zal uitdragen.

Ik beloof u geen koerswijziging maar ik beloof u wel de passie die ík voel, duidelijker voor het voetlicht te brengen in onze gemeente. De PvdA moet een zichtbare partij worden. Maar dat kan ik niet alleen. Wij moeten met zijn allen de Partij van de Arbeid weer groot maken. Dat begint weliswaar bij ons; de fractie, maar dat lukt ons nooit zonder u; onze leden. Ik ben er trots op PvdA’er en sociaal democraat te zijn; en dat ga ik laten zien ook!

Sahin Ergec

32 jaar oud. Werkzaam als manager bij het Ministerie van Financiën. Getrouwd met een geboren en getogen Rotterdamse; Hacer Ergec. Ze hebben een dochter van 3 jaar; Selin Ece Ergec. En een zoontje op komst. Hobby’s; familie, badminton en de PvdA. Droom; gelijke kansen voor iedereen ongeacht religie, afkomst, geaardheid, geslacht en/of leeftijd.