Door op 3 mei 2017

Pak het tekort aan sociale huurwoningen aan

Tekort!

Opiniestuk van Sahin Ergec- Fractievoorzitter PvdA Bergen op Zoom

Bergen op Zoom heeft een tekort aan sociale huurwoningen en het wordt tijd dat we daar iets aan gaan doen. De passieve houding van deze wethouders en burgemeester gaat ervoor zorgen dat dat tekort in de nabije toekomst alleen maar groter wordt. Jongeren, gezinnen, alleenstaanden en veel ouderen zijn de dupe van dit beleid. Er zijn honderden mensen in de gemeente Bergen op Zoom die geen woning kunnen vinden. Jaren wachten ze op een geschikt plekje voor zichzelf en hun gezinnetje. Tevergeefs.

Dit college, met D’66, VVD en GBWP, kiest voor een liberale koers waarbij woningcoöperaties zoals Stadlander vrij haar gang mag gaan. Wij van de PvdA kiezen voor een koers waarbij niet de corporaties maar de inwoners van Bergen op Zoom op nummer 1 staan. Wij hebben bij de wethouder al meerdere malen aangedrongen om meer invloed uit te oefenen op het beleid van Stadlander. We hebben zelfs concrete ideeën aangedragen over hoe hij dit zou kunnen doen. We hebben meerdere malen de problemen in onze gemeente aangekaart. En elke keer krijgen we hetzelfde onbevredigende antwoord. De wethouder beweert dat het college geen invloed heeft op de huurprijzen, dat ze niet gaan over aantal woningen en dat het college geen directe invloed wil hebben op het beleid van Stadlander

En wat is daar dan het resultaat van? Een woningcorporatie die letterlijk zegt dat er helemaal géén tekort aan woningen zijn in Bergen op Zoom. Nee, er is alleen een verschil in kwalitatieve vraag, zegt Stadlander. Ga dat maar eens vertellen aan al die honderden mensen die liever vandaag dan morgen willen verhuizen, maar dat niet kunnen! En wat betekent dat eigenlijk; een verschil in kwalitatieve vraag? Dat je dan een gezin met 3 kinderen in een 2-kamer appartement wil stoppen en er dan achter komt dat dat toch niet echt past?

En als we daar dan weer vragen over stellen bij Stadlander, is steevast hun antwoord; “maar wij bouwen geen huizen voor nu, wij bouwen huizen voor over een termijn van 20 tot 40 jaar”. Dat betekent dus letterlijk dat Stadlander NIET bouwt voor de huidige behoeften van onze inwoners. Ik herhaal; Stadlander bouwt geen huizen voor de huidige inwoners van Bergen op Zoom. Stadlander bouwt voor hoe zij dénken dat het er mísschien over 30 jaar uit gaat zien in onze gemeente. En dan vraagt dit college zich nog steeds af waarom wij als PvdA vinden dat onze gemeentebestuur méér invloed zou moeten hebben op Stadlander!? Als Stadlander altijd alleen naar behoeften van mensen over 30 jaar kijkt, en naar de mogelijke populatie over 40 jaar, dan hebben ze toch nooit oog voor onze huidige problemen; voor onze huidige tekorten? Vandaag niet, morgen niet, nooit niet.

Ik spreek hierbij nogmaals ons College aan. De huidige wetgeving geeft genoeg mogelijkheden om bindende afspraken te maken met de woningcorporatie. Over aantallen woningen, over het beleid en over huurprijzen. Doe dat dan ook! Het is een schande dat woningcorporaties de landelijke huurdersverheffing (heffing die de overheid alle woningcorporaties heeft opgelegd) doorbelast aan haar huurders. Dat mag in Bergen op Zoom nooit gebeuren! Dit heeft álles te maken met de politieke wil, en niets anders. Stop met deze liberale koers waarbij alles geoorloofd lijkt, en ga nou eens staan voor die mensen in Bergen op Zoom die dat keihard nodig hebben.