20 september 2015

Persbericht inzake ‘Opvang Vluchtelingen’

Extra opvang vluchtelingen leidt tot minder druk op woningmarkt

De PvdA reageert op het persbericht waarin de VVD zegt zich “met hand en tand te verzetten” tegen de aangekondigde motie om de mogelijkheden voor vluchtelingen in Bergen op Zoom te onderzoeken. Volgens de PvdA is er, sinds de laatste motie over vluchtelingen in de gemeenteraad van Bergen op Zoom is behandeld, heel veel veranderd.

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (VVD) zei drie weken geleden al dat voor een oplossing van de opvang van asielzoekers ‘stoere burgemeesters, wethouders en raadsleden’ nodig zijn. Na zijn herhaalde oproep, sloot ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zich de afgelopen week daarbij aan. De nood is hoog!

De PvdA vraagt te onderzoeken of er in Bergen op Zoom geschikte gebouwen voor de huisvesting van vluchtelingen zijn te vinden. We vragen dat niet alleen vanuit onze humanitaire of solidaire opvattingen, maar ook omdat we op dit moment niet voldoen aan onze gemeentelijke taak op dit gebied. Een korte toelichting daarop: als asielzoekers zich in Nederland melden in een AZC en zij, na een procedure, de formele status van vluchteling krijgen, dan noemen we hen statushouders. Alle gemeenten zijn dan verplicht om hen huisvesting te bieden. Bergen op Zoom is in onze regio de gemeente die relatief de grootste achterstand heeft in de opvang van statushouders.

 

Volgens ons zou de VVD onze motie juist wel moeten steunen. Dat is namelijk de beste garantie dat er voor de huidige inwoners van Bergen op Zoom voldoende betaalbare huurwoningen beschikbaar blijven. Niet voor niets schreven de Brabantse corporaties deze week een brandbrief waarin zij gemeenten opriepen om hen in staat te stellen vluchtelingen te helpen. Als de gemeente en verschillende instanties de handen inéén slaan, kunnen we vluchtelingen ook centraal opvangen, waardoor de druk op de woningmarkt juist minder wordt. Nogmaals: we hebben de plicht als gemeenten om zogenaamde statushouders te huisvesten en dat lukt met het huidige woningbestand nu onvoldoende. Als uit het onderzoek van de PvdA blijkt dat er locaties zijn waar een aantal vluchtelingen kunnen wonen, dan zijn er juist méér huurwoningen beschikbaar voor onze huidige inwoners. Dus VVD stem voor!

 

Tot slot. Je ziet in Bergen op Zoom prachtige initiatieven ontstaan, zoals de samenwerking van het Rode Kruis en de Turkse Ulu Moskee. Particuliere initiatieven om vluchtelingen te helpen met o.a. inzamelingsacties. En woningcorporaties die onze gemeente dringend verzoeken zich actief in te zetten. Het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoeker) heeft inmiddels aangegeven open te staan voor locaties met kleinere hoeveelheden. Dit is hét moment om als gemeente de handen uit de mouwen te steken. Wij roepen dan ook alle politieke partijen op om onze motie te steunen voor een onderzoek naar de mogelijkheden voor huisvesting. In samenwerking met buurtbewoners, corporaties en andere verenigingen en instanties.