29 september 2014

Persbericht: Nieuw bestuur PvdA Bergen op Zoom

Afgelopen donderdag heeft de PvdA afdeling Bergen op Zoom een nieuw bestuur gekozen. De voorzittershamer werd door Annemiek Beukman overgedragen aan Yusuf Kaplan, tot maart 2014 lid van de gemeenteraad. Yusuf is zeer gemotiveerd om de partij in Bergen op Zoom te gaan leiden.

Naast een nieuwe voorzitter is ook een nieuwe secretaris gekozen, Miek van den Boogaard. De functie van penningmeester zal vanaf januari vervuld worden door Edwin Rampaart. Ook Edwin was in de vorige periode raadslid. Tot januari blijft de huidige penningmeester Jannie Bom de financiele belangen behartigen van de vereniging.

Het bestuur bestaat verder uit Frank Claessens en wordt verder versterkt met de nieuwe bestuursleden Kees Bakx, Flip Aertssen en Han Verbeem. Het bestuur heeft de ambitie uitgesproken om samen met de fractie meer zichtbaar te zijn. Zij willen ook de band met de leden en sympathisanten verder versterken en de leden meer te betrekken bij de verschillende activiteiten.