Door op 11 december 2016

Persbericht: PvdA Bergen op Zoom start Ombudsteam

Soms raken mensen verward in de wirwar gemeentelijke regels. Ze voelen zich van het kastje naar de muur gestuurd of onrechtvaardig behandeld. Om deze mensen de helpende hand te bieden,  is de PvdA in Bergen op Zoom per 1 oktober gestart met een ombudsteam.

Het ombudsteam biedt allereerst een luisterend oor en zorgt ervoor dat zaken van individuele burgers in behandeling worden genomen en daar waar mogelijk worden opgelost. Indien nodig wordt doorverwezen naar een instantie of instelling die kan helpen.

Alle inwoners van Bergen op Zoom kunnen om ondersteuning vragen, ongeacht hun politieke voorkeur.

Per spreekuur staan 2 vrijwilligers klaar om mensen te helpen met wat men soms ‘kleine problemen’ noemt, maar die voor de betrokkenen als groot worden ervaren. Ombudswerk richt zich traditiegetrouw vooral op klachten over overheidsinstanties, maar het probleem hoeft niet perse iets met overheidsinstanties te maken te hebben. Denk bijvoorbeeld aan overlast, criminaliteit, juridisch getouwtrek, gebrekkige huisvesting, UWV enz. Allemaal zaken dus die mensen dagelijks raken. Men kan ook op weg geholpen worden, als men niet goed weet bij welke instantie aan te kloppen.

Indien blijkt dat bepaalde regels niet voldoen of een onrechtvaardige situatie veroorzaken, kan het nodig zijn om het ‘hoger op te zoeken” en worden de problemen doorgespeeld naar de gemeenteraadsfractie, het landelijke ombudsteam of de 2e kamer fractie.

Het ombudsteam was tot nog toe bereikbaar via telefoon en email. Vanaf 13 december a.s. zal er elke 2e en 4e dinsdag in de maand van 19.00-21.00 uur een spreekuur gehouden worden in het hoofdgebouw van Brede School Oost (Kardinaal de Jonglaan 18-21). Buiten de spreekuren om is men bereikbaar via telefoon (06-228 663 42) of e-mail (ombudsteampvdaboz@gmail.com).