Persbericht: PvdA: gelijke kans op werk voor iedereen