Persbericht: PvdA maakt werk van stages en vakmanschap