Door op 18 juni 2015

PvdA motie payroll constructies

Een van de technische vragen van de PvdA was of de gemeente Bergen op Zoom binnen de 1,7 miljoen overschrijding op ‘inhuur derden’ ook gebruik maakte van zogenaamde payroll constructies. Het schriftelijke antwoord van dinsdag 16 juni bevestigde dat de gemeente hiervan inderdaad gebruik maakt.

In de bijlage vindt u voorafgaand aan de motie onze motivatie waarom wij het college oproepen om het goede voorbeeld te geven en het payrollsysteem niet te gebruiken als goedkoop alternatief voor structureel werk. Voor de goede orde: wanneer werk van tijdelijke aard is – omdat het projectmatig is, voor een bepaalde periode of bij “piek en ziek” – kan het passend zijn om een tijdelijke dienstverband via een uitzendbureau of payroll te laten verlopen.

Donderdag 18 juni aanstaande komt deze motie in de raadsvergadering aan de orde.

Bijlage: Motie payroll constructies