Door op 1 juni 2015

PvdA tegen tariefsverhoging parkeren!

De Partij van de Arbeid heeft officiële schriftelijke vragen gesteld over kentekenparkeren in Bergen op Zoom. Volgens de Amsterdamse rechter kunnen gemeenten autobestuurders namelijk niet verplichten hun kentekens op te geven bij parkeren. Als antwoord heeft de wethouder geantwoord dat dat ook niet verplicht is. Bestuurders kunnen willekeurig tekens intoetsen, als ze dan vervolgens maar het kaartje achter hun ruit plaatsen. Mensen die wel hun kenteken invoeren hoeven geen kaartje achter hun ruit te plaatsen.
Tijdens de behandeling van de nieuwe parkeerverordening heeft de PvdA gepleit voor betere communicatie over het parkeren in onze gemeente. Nu is het niet duidelijk waar en wanneer mensen moeten betalen. De PvdA vindt het een goede zaak dat mensen ook digitaal vergunningen kunnen aanvragen maar is van mening dat ook de balie moet blijven voor diegene die niet de digitale snelweg op kunnen / willen. Die baliefunctie zal dan ook blijven bestaan.
Het moet voor bezoekers, bedrijven, zorgverleners, dienstverleners makkelijker worden om een ‘tijdelijke’ vergunning aan te vragen. En ook de kraskaart moet blijven bestaan. Die maakt het voor bezoekers in het centrum makkelijk om te parkeren als ze op bezoek komen bij een bewoner van de wijk. Suggesties die door de wethouder overgenomen worden.
In de ring van het centrum kan men nu maar 1 uur parkeren. Deze zal worden verruimd naar 2 uur. Op verzoek van de PvdA komt er geen tariefsverhoging. Als men langer dan 2 uur wil parkeren kan dat in de daarvoor aangewezen parkeergarages of parkeerpleinen.
De PvdA heeft de wethouder beloofd hem aan zijn woord te houden over het feit dat er heldere communicatie komt richting de inwoners van bergen op zoom betreft parkeren in onze gemeente!
Sahin Ergec
Vice Fractievoorzitter