24 maart 2017

PvdA wil sport bereikbaar maken voor álle kinderen en jongeren

BERGEN OP ZOOM – Bewegen is belangrijk. We denken dan niet meteen in termen van winnen of verliezen, van records en medailles, maar staan eerder stil bij begrippen als: plezier, gezelligheid en ontspanning door inspanning. Dit geldt voor jong, oud en zeker ook voor mensen met een beperking. Bewegen is een instrument, een stuk gereedschap om grenzen te verleggen. Om uitdagingen aan te gaan, zelfstandigheid te laten zien en om het zelfvertrouwen te vergroten. Bovendien is bewegen gezond.

In een brief aan het college vraagt PvdA-raadslid Abdelaziz Danjaoui aan het College van B&W waarom alleen kinderen en jeugd in aanmerking komen voor betaalbaar sporten. Hierdoor stoppen geregeld jongeren met die activiteiten als ze officieel volwassen zijn, omdat dit te duur wordt voor hen.

Simuleringsregeling

De gemeente Bergen op Zoom kent een stimuleringsregeling voor deelname aan sport- en cultuuractiviteiten door jongeren. Dat juicht zijn partij toe, zo laat Danjaoui weten. “Het Bergse beleid dient zelfs geregeld als voorbeeld voor andere gemeenten, meldt hij. Daar wringt de schoen dus niet. Maar de PvdA wil dergelijke activiteiten voor iederéén toegankelijk maken en houden. Daar wordt het lastiger.”

Mensen haken af

Iedereen moet meedoen, is het gemeentelijk streven. Zo staat het ook in het uitvoeringsprogramma van het College, merkt Abdelaziz Danjaoui op. “Dus is er extra aandacht nodig voor kwetsbare groepen”, schrijft het raadslid. En dat moet niet ophouden als iemand (jong-)volwassen wordt. Toch vervallen subsidieregelingen zodra jongeren meerderjarig worden. “Vanuit het verenigingsleven is bij herhaling kenbaar gemaakt dat mensen dan afhaken om financiële redenen. Men kan soms de contributie niet meer betalen, of de aanschaf van bijvoorbeeld nieuwe voetbalschoenen zit er niet meer. Het leidt ook wel eens tot hele vervelende contributieachterstanden en de bijbehorende onrust.”

Kwetsbare groepen

Ik de praktijk blijkt contributieschuld steeds meer voor te komen bij jonge mensen uit kwetsbare groepen, zoals G-sporters (gehandicaptensport) en allochtone Bergenaren. “Niet alleen zij, maar ook de verenigingen zijn hiervan de dupe. Er zijn ook ouders die hun kinderen laten sporten maar er zelf mee moeten stoppen omdat de financiële middelen ontbreken.” De PvdA wil daarom van het college weten in hoeverre die problematiek in beeld is en of er ook al over een oplossing wordt nagedacht.

Artikel 39: Stand van zaken stimuleren sportactiviteiten voor kinderen en jongeren