13 november 2016

Partij van de Arbeid vraagt aandacht voor kinderarmoede en tweedeling in Bergen op Zoom

Tijdens de begrotingsbehandeling op 8 en 10 november heeft de Bergse Partij van de Arbeid aandacht gevraagd voor een 5-tal belangrijke onderwerpen. De problemen in de zorg, de kwaliteit van het onderwijs, de stijgende werkloosheid, de tweedeling in de Bergse samenleving en de leefbaarheid in onze wijken.

Fractievoorzitter Sahin Ergec: “We hebben een motie ingediend waarin we de wethouder oproepen om met verschillende sociaal-maatschappelijke instellingen én burgers in gesprek te gaan om te praten over o.a. de tweedeling in Bergen op Zoom, Halsteren en Lepelstraat. Wij zijn een steeds groter groeiende gat tussen arm en rijk, jong en oud en tussen verschillende bevolkingsgroepen. En daar maken we ons zorgen over.” De motie van de Partij van de Arbeid is breed gesteund door de raad. De wethouder heeft tevens toegezegd een conferentie te organiseren waarin hij alle betrokkenen uitnodigt voor het gesprek. Volgens de fractievoorzitter is dat een goed begin.

“Wij hebben ook een motie ‘geen kind mag opgroeien in armoede’ ingediend, waarin we de wethouder oproepen om de middelen die onlangs door het kabinet ter beschikking zijn gesteld, in te zetten om de groeiende kinderarmoede in Bergen op Zoom aan te pakken. Het doet ons goed dat ook deze motie breed door de raad is aangenomen”, aldus de fractievoorzitter. “Ook andere partijen waren van mening dat deze problematiek meer aandacht moet krijgen. Het plan van de Partij van de Arbeid om met een Bergs kindpakket te komen, werd daarom ook breed gesteund. De wethouder heeft toegezegd dit op te pakken. Daar zullen we hem aan houden.“

Ergec: “Wij hebben wederom aandacht gevraagd voor de leefbaarheid van onze wijken. Eerder hebben wij de toezegging gekregen van betreffende wethouder om voor álle wijken in Bergen op Zoom, Halsteren en Lepelstraat een overzicht te maken van voorzieningen, wensen en behoeften. Hier hebben wij helaas nog te weinig van gezien!” De PvdA heeft er bij de wethouder op aangedrongen hier alsnog mee te komen. “Ook hier zullen wij er op toezien dat dat ook echt gebeurd”, aldus de fractievoorzitter.

Volgens de fractievoorzitter hebben de inwoners recht om gehoord te worden. In het betoog van de Partij van de Arbeid worden de wethouders en burgemeester wederom uitgenodigd om uit het stadskantoor te komen en mét onze burgers in gesprek te gaan. “Dat gesprek kan en mag overal plaatsvinden, als de inwoners van onze mooie gemeente maar worden bereikt”.

Zie hier het hele betoog van de PvdA Bergen op Zoom; (betoog-begroting-boz-2017.pdf)