Referendum over de toekomst van zwembad de Schelp

Door Joey van Aken op 13 juni 2018

Waarom is de PvdA Bergen op Zoom het initiatief tot een lokaal referendum over de toekomst van zwembad de Schelp begonnen?

U heeft het vast al ergens meegekregen! Wij willen een lokaal referendum! De afgelopen dagen was er veel berichtgeving rondom ons initiatief en ook andere politieke partijen zagen het belang van een reactie van hun kant. Alhoewel wij het initiatief al kort toelichtten, is het voor ons nu tijd om uitgebreid onze beweegredenen weer te geven.

Allereerst de rol van het zwembad in onze Bergse maatschappij; Het zwembad is sinds haar bestaan een steeds belangrijkere rol gaan spelen in onze stad en dit heeft ervoor gezorgd dat iedereen op z’n eigen manier een connectie heeft opgebouwd met de Schelp. Elke Bergenaar heeft wel een visie op (de toekomst van) het zwembad en dit hebben we ook kunnen merken op sociale media, naar aanleiding van de berichtgeving over de sluiting van het zwembad.

Dit gegeven heeft ons als fractie aan het denken gezet; Hoe kunnen we op een nette, waardige manier deze meningen meenemen in de besluitvorming? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat het maatschappelijke debat over de toekomst van het zwembad ook gehoor vindt bij de lokale politiek?

Het tweede gegeven dat wij meegewogen hebben in ons initiatief, is de schuldenpositie van de gemeente Bergen op Zoom. In 2017 is de schuldenlast met 13 miljoen euro toegenomen, wat het totaal aan schulden brengt op €225.000.000,- (225 miljoen). Deze schuldenlast dwingt ons als gemeente de komende jaren tot het maken van moeilijke, financiële keuzes. De kosten van het herstel van de Schelp kunnen oplopen tot €3.700.000,- (dit is wat we nu weten). Sommige van deze kosten zijn noodzakelijk, anderen niet. Naar onze mening vertegenwoordigt de hoogte van dit bedrag een belang dat groot genoeg is voor een lokaal referendum.

De afgelopen dagen is er ook veel geroepen over de kosten die een lokaal referendum met zich mee zouden brengen. Er worden zelfs al bedragen genoemd, terwijl de kosten nog helemaal niet zijn berekend. Wij vinden het dus voorbarig om in dit stadium al over exacte bedragen te praten. Zelfs wanneer we uit gaan van €80.000,- (0,034% van de jaarlijkse begroting van de gemeente Bergen op Zoom), vinden wij het aan de inwoners van Bergen op Zoom om te bepalen of zij dit bedrag over hebben voor een lokaal referendum. Elk individu maakt tenslotte de keuze om dit initiatief wel of niet te steunen, en onderdeel van deze afweging is het kostenplaatje. Op het moment dat er genoeg handtekeningen zijn, kunnen we dus concluderen dat er genoeg steun is voor het initiatief inclusief de kosten. Als PvdA Bergen op Zoom vinden wij in ieder geval dat een democratisch recht geen kwestie van geld hoort te zijn.

Het laatste argument dat wij hebben meegenomen in ons uiteindelijke besluit, is het feit dat wij absoluut niet willen dat dit vraagstuk in het geheim wordt besproken. Tijdens de raadsvergadering van 7 juni jl. heeft een meerderheid van de raad (GBWP, VVD, CDA, GL, Steunpunt Bergen op Zoom, D66) vóór geheimhouding gestemd, wat inhoudt dat bepaalde rapporten en discussies niet in het openbaar benoemd kunnen worden. Wij zijn erg tegen deze geheimhouding geweest, omdat wij vinden dat eventuele fouten van bestuurders uit het verleden en uit het heden openbaar gemaakt moeten worden. Wij staan voor nieuwe, frisse en transparante politiek en keren ons tegen de oude, stoffige achterkamertjespolitiek van de huidige coalitie in onze gemeente.

Mocht het lokaal referendum doorgang vinden, dan zal iedereen verplicht zijn de discussie rondom het zwembad in het openbaar te voeren. Hiermee willen wij de rest van de gemeenteraad dwingen uit de achterkamertjes te stappen om de inwoners van Bergen op Zoom recht in de ogen te kijken. Fouten maken kan, maar fouten verbergen kan niet.

De komende jaren willen wij vanuit de oppositie het verschil maken in de Bergse gemeenteraad. Wij zijn ons hierbij richten op innovatieve politiek en bepaalde zaken vanuit andere oogpunten benaderen. Als het aan ons ligt, zullen processen niet zomaar meer lopen zoals het staat in het boekje van de coalitie.

De vraag voor het referendum luidt als volgt:

De vraag voor het referendum luidt als volgt:

1. Voor
2. Tegen

Wilt u onze verzoek voor een referendum steunen, dan kunt u tot en met donderdag 28 juni uw handtekening zetten op het stadskantoor van de gemeente Bergen op Zoom. De openingstijden van het stadskantoor vindt u op de volgende link. Om het referendumverzoek te tekenen dient u een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of ID-kaart) mee te nemen naar het stadskantoor.

 

PvdA Bergen op Zoom

 

 

 

 

Joey van Aken

Joey van Aken

Beste inwoner van Bergen op Zoom, beste Bergenaar, Bergen op Zoom moet een gemeente zijn waarin we niet alleen oog hebben voor welvaart, maar ook voor welzijn. Een samenleving waar iedereen kan meedoen en iedereen wordt gehoord. De PvdA richt zich met name op thema’s die het dagelijkse leven van de inwoners van Bergen op

Meer over Joey van Aken