Door op 1 september 2015

Stoer ?

Samen met enkele partijgenoten een open brief geschreven aan VVD raadslid Bart Suijkerbuijk uit Steenbergen n.a.v. zijn “stoere” reactie richting zijn eigen staatssecretaris.

 

 

Beste Bart,

We zien in je persoonsomschrijving als raadslid van de VVD iets positiefs. Je wil je inzetten voor de kwetsbaren. Hoe kijk jij dan aan tegen vluchtelingen? Zij zijn slechts mensen die willen leven, maar de situatie in hun eigen land maakt dat onmogelijk.

We hebben ze allemaal op het netvlies staan. De overvolle trein op een station in Macedonië, de vader die met een baby uit een zinkende boot wordt gered, de jongemannen die vruchteloos achter vrachtwagens aanrennen bij Calais. De situaties worden steeds schrijnender. Daarom is een gezamenlijke Europese aanpak noodzakelijk. Wat ons betreft zijn echte vluchtelingen van harte welkom. Het getal van 30.000 is minimaal in verhouding met andere landen zoals Duitsland. Mocht men naar Nederland komen, dan zal er middels een zorgvuldige procedure worden gekeken of men een status krijgt als vluchteling. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat men niet in aanmerking komt voor bescherming en moet terugkeren. Vrijwillig dan wel met inzet van onze overheid.

Gemeenten vangen vluchtelingen niet direct op. Vluchtelingen die verzoeken om bescherming melden zich nu in Ter Apel. Wanneer ze via het vliegtuig komen, melden ze zich in Schiphol. Vanuit daar worden ze geplaatst in diverse opvanglocaties in Nederland, de zogeheten AZC’s van het COA. Pas als een vluchteling een verblijfsvergunning ontvangt dan komen ze in de molen voor huisvesting in een gemeente, bijvoorbeeld in onze gemeenten. Ze worden dan statushouders genoemd, ze hebben immers een status verkregen.

Alle gemeenten ontvangen ieder jaar een taakstelling om statushouders te huisvesten. Maatschappelijke begeleiding ontvangen ze met name van Vluchtelingenwerk. De taakstelling van gemeenten om vluchtelingen op te vangen is een uitdaging. We moeten hierbij het maatschappelijk draagvlak niet uit het oog verliezen. Als jij stoer bent, ga je samen met ons die uitdaging aan. We leven immers in een samenleving waar we niet uit moeten gaan van ‘nee, tenzij’, maar van ‘ja, mits’.

Op dit moment is bijvoorbeeld de gemeente Steenbergen, jouw gemeente, nog niet in staat om de ons toegewezen vluchtelingen, statushouders, te huisvesten, Zij, die huis en haard hebben verlaten, omdat ze in eigen land worden vervolgd of het risico lopen slachtoffer te worden van een binnenlands gewapend conflict (burgeroorlog). Vind je dat echt stoer Bart?

Pak met ons de handschoen van VVD staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Klaas Dijkhoff op en ga de uitdaging aan om ook in onze gemeenten oplossingen te vinden, zodat deze mensen zich in ons land thuis voelen en volledig mee kunnen doen en zo ook een bijdrage kunnen leveren aan onze samenleving. Wij staan als regio voor onze taak, solidariteit, bescherming van de meest kwetsbaren, met altijd oog voor het maatschappelijke draagvlak.

Met vriendelijke groet,

Joey van Aken, raadslid PvdA Steenbergen

Michael Yap, fractievoorzitter PvdA Roosendaal

Ad van der Wegen, fractievoorzitter Bergen op Zoom

Mieke Pistorius, fractievoorzitter PvdA Moerdijk

Cees Jaspers, fractievoorzitter PvdA Woensdrecht