Door op 30 maart 2017

Tegel eruit, plant erin: breng het groen terug in de stad! (Motie)

In deze moeilijke financiële tijden is er een serieus risico dat de uitdaging om onze stad klimaatbestendig te maken over het hoofd wordt gezien terwijl juist de mensen die de meest kwetsbaar zijn voor de gevolgen van extreem weer. De groene en blauwe infrastructuur zijn belangrijk voor de aanpassing van onze stad aan de gevolgen van overstromingen en hittegolven. Bewoners spelen een belangrijke rol bij het vaststellen van de juiste maatregelen voor klimaataanpassing en de daadwerkelijke implementatie daarvan.

Stedelijke gebieden beter bestand zijn tegen extreme weersomstandigheden is het noodzakelijk om goede adaptatiestrategieën te ontwikkelen. Maar het is ook belangrijk bewoners hierbij te betrekken. Daarom heeft de PvdA in de laatste raadsvergadering een motie ingebracht, die de (her)aanleg van groen op particulier grondgebied moet stimuleren. Deze motie is met algemene stemmen aangenomen. Een duidelijk signaal van de gemeenteraad!

Versteend

Het grondgebied van de gemeente Bergen op Zoom is de afgelopen jaren steeds meer versteend, door aanleg van straten en pleinen. Het grootste deel daarvan is particulier of bedrijfsmatig eigendom. Een betegelde tuin is synoniem geworden voor gemak en weinig onderhoud, maar heeft onbedoeld een hoop negatieve effecten voor de gezondheid, het klimaat en de leefomgeving. Door minder groen in de stad verslechtert de luchtkwaliteit, wordt het zomers heter in de stad, ontstaat bij hevige regenval vaker wateroverlast in straten en huizen en wordt het voor kleine dieren steeds moeilijker om te overleven.

Groen terug in de stad met Operatie Steenbreek

Daarom wil PvdA deze trend doorbreken door van versteende tuinen weer levende tuinen met planten te maken en het groen terug te brengen in de stad! De campagne ‘Tegel eruit, plant erin’ is landelijk uitgezet door Operatie Steenbreek. Het is een initiatief van gemeentelijke en regionale overheden waaraan óók Bergen op Zoom meedoet. Door de wijken in te trekken wordt het voor bewoners zo makkelijk mogelijk gemaakt om direct enkele tegels te verwijderen en er een plant voor terug te zetten. Bergse bedrijven die zich willen aansluiten bij deze actie kunnen zich aanmelden bij gemeente. Ook pleinen en speeltuintjes mogen worden vergroend.

Tegel eruit, plant erin!

Met deze actie kan gemeente bergen op zoom zoveel mogelijk wijkbewoners stimuleren enkele tegels uit hun tuin te verwijderen en in te ruilen voor een gratis tuinplant. De gemeente gaat sámen met hoveniers de wijken in, om zoveel mogelijk tuintegels in te wisselen voor tuinplanten. Onder het genot van een kop koffie gaan zij in gesprek met bewoners over wat zij in hun directe woon- en leefomgeving kunnen doen om bij te dragen aan een groener en gezonder Bergen op Zoom. Want een groot deel van de stad is in gebruik door bewoners en bedrijven. Met het groener maken van de stad kan dus een grote slag worden geslagen.

Samen aan de slag!

PvdA neemt duurzaamheid en klimaatverandering serieus. We willen met inwoners en ondernemers het stadsgroen uitbreiden en verbinden. Samen kunnen we het verschil maken. Groen, voor een gezonder Bergen op Zoom!

Motie inzake tegels eruit, planten erin (aangenomen in raadsvergadering 30 maart 2017)