Door Adam Ahajaj op 17 september 2017

Urineoverlast en urinestank in de binnenstad

Begin augustus hebben wij het college van B&W vragen gesteld over de urineoverlast in onze mooie binnenstad. Wij hebben deze vragen gesteld naar aanleiding van signalen van verschillende bewoners van de binnenstad, die aangeven vooral in het weekend last te hebben van dit verschijnsel. Dit heeft o.a. te maken met kroegen die na 02.00 geen bezoekers meer mogen verwelkomen en het gebrek aan openbare toiletten.

Deze week hebben wij een reactie op onze vragen mogen ontvangen vanuit het college. Op onze vraag of het college bereidt is om de mogelijkheden voor een permanente, openbare toiletruimte (eventueel met toezicht) te onderzoeken heeft het college o.a. als volgt geantwoord: ‘Er wordt gekeken naar wat de mogelijkheden zijn om te kunnen voorzien in deze vraag. Hierbij wordt gekeken naar toiletunits, die ook te gebruiken zijn voor mindervaliden.’

Naar mijn mening biedt dit antwoord aanknopingspunten voor de toekomst, de komende tijd zullen wij het college scherp in de gaten houden aangaande dit onderwerp. Ons doel om de binnenstad van Bergen op Zoom te voorzien van een permanente, openbare toiletruimte met toezicht (ook voor de nachtelijke uren in het weekend) blijft bestaan.

Brief aan het college: Art. 39-brief urine overlast binnenstad

Antwoord van het college: Antwoord aan PvdA – Oplossing voor urineoverlast en urinestank in de binnenstad – U17-012641

Adam Ahajaj

Adam Ahajaj

Beste inwoner van Bergen op Zoom, beste Bergenaar, Samen Samen staan we sterker, dat is mijn stellige overtuiging. Daarom zal ik mij als raadslid inzetten voor een Bergen op Zoom waarin we naar elkaar omkijken. Discriminatie, armoede en andere vormen van uitsluiting zal ik keihard bestrijden. Ik ga voor een gemeente waar eenheid en diversiteit

Meer over Adam Ahajaj