Door op 6 juli 2016

Vluchtelingen welkom in Bergen op Zoom

Het heeft 9 maanden geduurd maar de beslissing is eindelijk gevallen. Vluchtelingen zijn welkom in Bergen op Zoom.

Ik heb in september 2015 namens de Partij van de Arbeid een motie ingediend waarin ik het college van Burgemeester en Wethouders de opdracht gaf om een onderzoek te doen naar de opvang van vluchtelingen. Helaas heeft deze motie het toen niet gehaald daar rechtste coalitiepartijen zoals de VVD en GBWP de motie niet steunden. Tot mijn grote verbazing was ook de BSD (Bergse Sociaal Democraten) tegen. Dat was echter geen reden om op te geven!

Ons inziens zou elke gemeente in Nederland haar bijdrage moeten leveren aan de opvang van vluchtelingen. Mensen die huis en haard verlaten tegen oorlog, dood of tegen zinloze vervolging verdienen het om opgevangen te worden. Het liefst in de buurlanden van die landen, maar ook landen in Europa moeten verantwoordelijkheid nemen. Samen met burgemeester Frank Petter hebben we de afgelopen 9 maanden een intensief traject gelopen waar alle politieke partijen bij betrokken waren. De vraag was namelijk niet óf we iets zouden doen, maar wát we als Bergen op Zoom zouden doen. In die 9 maanden zijn we meerdere malen bij elkaar gekomen, hebben we expertmeetings gehad en hebben alle partijen constructief meegedacht aan de bijdrage die onze gemeente kon bieden.

Toen ook de Commissaris van de Koning een dringende oproep deed aan de regio om die bijdrage te leveren, raakt alles in een stroomversnelling. Resultaat; wij vangen 416 vluchtelingen op voor de duur van 2 jaar. Precies datgene wat uit de brede volksraadpleging is gekomen die we als gemeente middels een enquête hebben uitgezet. Daarbij heeft de PvdA heeft enkele richtlijnen meegegeven wat betreft de huisvesting, locatie, veiligheid, financiën, onderwijs, mogelijke integratie enzovoorts. Al met al; de PvdA én Bergen op Zoom mag trots zijn op dit resultaat.

Sahin Ergec,
Fractievoorzitter PvdA Bergen op Zoom