11 april 2015

Vragen PvdA over grondwerkzaamheden aan het Geertruidaplein

De fractie van de PvdA heeft een rondvraag voor de commissie Stad en Ruimte (15 april a.s.) ingediend. De PvdA vraagt expliciet aan de andere raadsfracties zich uit te spreken over o.a. de benodigde bestemmingsplanwijziging.

De PvdA heeft met verbazing geconstateerd dat de grondwerkzaamheden aan het Geertruidaplein al in volle gang zijn, terwijl er nog een beroepstermijn loopt mbt de Dumphal. Ook de Vereniging Binnenstad heeft zich over deze voorbarigheid kritisch uitgesproken. Verder is de PvdA van mening -zoals we al eerder in deze commissie hebben aangegeven – dat er eerst nog een bestemmingsplanherziening nodig is om de opslag van vuurwerk mogelijk te maken. Zeker gezien de onrust in de omgeving mbt de opslagplannen, kan dit niet gezien worden als een mineure wijziging en dient de Raad hierover een besluit te nemen.

De PvdA vraagt het College om nadere toelichting uitleg te geven over de noodzakelijkheid om al in deze fase tot grondwerkzaamheden over te gaan.

De PvdA vraagt de overige raadsfracties om zich uit te spreken over de benodigde bestemmingsplanwijziging mbt vuurwerkopslag, en of zij het standpunt van de PvdA delen dat hiervoor een raadsbesluit nodig is.