De wérkelijke aanpak van het mestoverschot begint bij de aanpak van de intensieve veehouderij zelf