Door op 19 juli 2016

WMO-overschotten blijven behouden voor de zorg!

Deze maand is in de Bergse gemeenteraad het PvdA/CDA-amendement UNANIEM aangenomen, waarbij 1 miljoen euro uit het jaaroverschot van 2015 (een meevaller van bijna 2,9 miljoen) wordt gereserveerd voor de WMO! Het is bijzonder dat de volledige gemeenteraad akkoord hiermee is gegaan. Alle partijen hebben zo op hun eigen manier hun betrokkenheid bij de (ouderen)zorg in het debat laten blijken! Overigens had, als het aan de PvdA had gelegen, de volledige 2,9 miljoen naar de zorg teruggegaan. Dáárvoor waren helaas de handen niet op elkaar te krijgen… politiek blijft nu eenmaal compromiswerk. Maar die overige 1,9 miljoen zijn niet weg… we hebben de keiharde toezegging van het College op zak, dat ook deze gelden beschikbaar blijven voor de zorg als de gereserveerde miljoen te ontoereikend blijkt. Daarmee is tegelijk de complexe gemeentelijke jaarrekening 2015 -mét accountantsverklaring- afgetikt in de gemeenteraad. Bijzonder, want veel andere gemeenten zijn nog niet zo ver vanwege de zeer gecompliceerde verrekeningen door de sociale decentralisaties.

Als PvdA blijven we kritisch op de bezuinigingen op WMO en (jeugd)zorg. Nog steeds staat er de komende jaren een bezuinigingspost van 1 miljoen per jaar op maatwerkvoorzieningen WMO. Steeds meer knijpen, steeds meer de boot afhouden… dat lijkt het beleid van het huidige College waarbij de WMO een makkelijke melkkoe lijkt om de gaten in de begroting te dichten. En het beleid schiet zelfs dóór. Geld dat we als raad voor de zorg hebben bestemd komt niet terecht waar het bedoeld is. Dat kan anders en dat móet anders.

De afstand naar de burger en zorgvrager is te groot. Daarom heeft de PvdA bij de Beleidskaderbehandeling 2017-2020, waarin het beleid voor de komende jaren wordt uitgezet, de eigen bijdrage WMO ter discussie gesteld. Juist voor mensen aan de onderkant van de inkomensladder is elke euro er één. Helaas hadden we alleen de steun van GroenLinks; de overige raadspartijen lieten zich overtuigen door de woorden van de wethouder: “door een eigen bijdrage te verwachten van de zorgvragers, vragen we als gemeente van hen ‘een stukje eigen kracht”. De vraag is echter, hoeveel kracht de ouderen en hulpbehoevenden nog over hebben. ..

Wordt vervolgd, bij de begrotingsbehandeling in november!

Han Verbeem