16 maart 2014

Zonneweide op de Spaensche Scharen?

Jazeker! Door een tijdelijke en duurzame invulling met een mobiel zonnepark. In navolging van geslaagde initiatieven in andere gemeenten, wil de PvdA dit óók in Bergen op Zoom mogelijkheid maken. Bergen op Zoom kent een aantal braakliggende terreinen, waar naar verwachting de komende jaren niet gebouwd gaat worden. Door deze terreinen in te richten met zonnepanelen. Zonne-energie is een schone, stille manier van duurzame energieopwekking.

Door een dergelijk park mobiel in te richten, kun je het weer oppakken en verplaatsen naar ‘n ander braakliggend terrein. Alle kosten meegenomen, inclusief verplaatsing, levert dit méér rendement op dan een spaarrekening.
Veel inwoners willen de omschakeling naar een duurzame energievoorziening graag maken, maar vinden de stap op dit moment te groot. Door mensen te verenigen in een zonne-energie coöperatie worden initiële kosten en risico’s door alle leden gedragen en laten we de kracht van het collectief zien. Door een zonnepark midden in de stad te realiseren, stimuleren we andere bewoners hetzelfde te doen.

Samen werken we aan een duurzame gemeente!

Geïnteresseerd? geef u hier op voor de nieuwsbrief.

Bijlage: Zonneweide-folder