Ombudsteam

Door Miek van den Boogaard

Op 28 januari 2017 heeft de officiële aftrap van het Ombudsteam plaatsgevonden.  Het was een feestelijke gelegenheid  met Lutz Jacobi, toen nog tweede kamerlid en Coördinator PvdA Ombudsteams. Verder was kandidaat 2e kamerlid Joke de Kock aanwezig. Lutz heeft enthousiast verteld over haar ervaringen met Ombudsteams. De pers was aanwezig en er heeft een stukje in de Bode gestaan. Voorafgaand aan de officiële opening is er op de lokale radio en tv aandacht geweest voor het Ombudsteam.

De vragen voor het Ombudsteam druppelen binnen. Het Ombudsteam biedt een luisterend oor, probeert samen met de hulpvrager antwoord te vinden op de vragen en oplossingen te vinden voor de problemen die men ervaart. Indien nodig wordt verwezen naar instanties die verder kunnen helpen; het Ombudsteam zelf is geen hulpverlenende instantie, maar luistert en wijst de weg.

Help mee het Ombudsteam bekend te maken en daarmee bereikbaar te zijn voor de mensen die hierdoor wellicht geholpen kunnen worden. Komt u iemand tegen die bij voorbeeld tegen instanties oploopt, niets begrijpt van een brief, of niet weet waar men terecht kan met een bepaalde vraag? Attendeer deze mensen op ons Ombudsteam, wij helpen ze graag verder

Wilt u een keer meelopen of bent u beschikbaar om een keer in te vallen om samen met een van de vaste teamleden spreekuur te draaien, laat het dan weten aan Miek van den Boogaard via mail: ombudsteampvdaboz@gmail.com, of anders even bellen naar 06-22866342. Indien wenselijk kan de persoon uitgenodigd worden voor het spreekuur dat 2x per maand plaats vindt.

Miek van den Boogaard, coördinator Ombudsteam Bergen op Zoom