Ombudsteam

Door Miek van den Boogaard

Het ombudsteam krijgt verschillende vragen binnen. De vragen van inwoners van onze gemeente worden beantwoord. Indien nodig wordt een en ander nog goed uitgezocht, waarna de indiener van de vraag zo goed mogelijk beantwoord wordt. Of wordt verwezen naar de instantie waar de vraag op de juiste plaats is of het beste tot zijn recht komt. Het Ombudsteam houdt dan contact met de indiener van de vraag om in de gaten te houden of de vraag ook daadwerkelijk wordt opgepakt.

Indien gewenst kan een afspraak gemaakt worden voor het spreekuur (verwijzing website met informatie) soms is een telefoontje of een mailtje voldoende om de vraag naar tevredenheid te beantwoorden.

Bij vragen die wijzen op een fout in de wetgeving of ongewenste effecten bij de uitvoering van de wet, wordt contact gezocht met de politiek. De signaalfunctie van het Ombudsteam is zo een belangrijke informatiebron voor de fracties.

Vragen die tot nu toe bij het Ombudsteam zijn gekomen hadden betrekking op wonen, inkomen/ pensioen, WW- uitkering, WMO aanpassingen.

Gevraagd: vrijwilliger voor Ombudsteam

Wilt u ook een steentje bijdragen voor her Ombudsteam? Meld u dan aan bij de coordinator Ombudsteam, Miek van den Boogaard via ombudsteampvdaboz@gmail.com

Wij kunnen vrijwilligers gebruiken, liefst met bepaalde sociaal/ maatschappelijke kennis en interesse. De tijdsinvestering valt erg mee, vraag eventueel een gesprekje met de coördinator.