Nieuwsbrief  juni 2018

Beste lezer,

In deze nieuwsbrief stellen de nieuwe raadsleden en duo-burgerleden zich aan u voor, gevolgd door een artikel over onze beweegredenen voor een referendum over het zwembad de Schelp (let op: wilt u ons hierbij steunen, dan kunt u nog tot en met donderdag 28 juni tekenen voor het referendum).

Verder treft u een vooraankondiging aan van onze jaarlijkse barbecue op 2 september en sluiten we af met de agenda.

We wensen u veel leesplezier. Wilt u over een onderwerp verder praten met iemand van fractie of bestuur, dan horen wij het graag. Ook is die gelegenheid ruim aanwezig tijdens de BBQ, dus u bent van harte welkom.

Een mooie zomer toegewenst en hopelijk tot 2 september!

Bestuur PvdA Bergen op Zoom


Van de voorzitter

Door Yusuf Kaplan

Partijgenoten, zoals jullie weten zijn de verkiezingen niet helemaal gelopen zoals we gehoopt hadden. Toch zijn we trots op ons jong en strijdbaar team dat aan het werk is gegaan. Dit topteam is prachtig uit de startblokken geschoten en pakt al heel veel aan, maar als jullie zaken hebben om mee te geven schroom niet en doe dit!

In een kleine fractie heb je niet altijd alle deskundigheid aanwezig. Daarom zou ik jullie leden willen vragen om de fractie te helpen waar nodig, als jullie de betreffende deskundigheid op een onderwerp hebben of ergens een mening over hebt.

Voel je vrij om de fractie, commissie en raadsvergaderingen te bezoeken, soms is alleen al aanwezig zijn een goede steun in de rug van onze fractie en je kan altijd iets mee geven als je zaken wilt verbeteren of voorstellen hebt.

Als laatste wil ik jullie vragen om van jullie te laten horen wat u van zaken vindt en hoe u daar in staat, maar ook om ons te steunen. Hiermee helpen jullie ons als team beter te worden. Vergeet het volgende niet: Alles wat aandacht krijgt groeit!

Ik wens jullie allemaal een fijne zomer en hoop jullie op 2 september te kunnen begroeten tijdens ons jaarlijkse BBQ


Kennismaken met Joey van Aken (raadslid)

Mijn naam is Joey van Aken. Ik ben 27 jaar oud en woon in Tuinwijk. Sinds 2012 ben ik actief voor de PvdA als campagnevrijwilliger, gemeenteraadslid en secretaris van het gewestbestuur van de PvdA. Sinds maart 2018 ben ik actief als fractievoorzitter van de PvdA in Bergen op Zoom. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als ambtenaar bij de gemeente Drimmelen en de gemeente Woensdrecht….

Lees verder


Kennismaken met Adam Ahajaj (raadslid)

Mijn naam is Adam Ahajaj. Ik ben 22 jaar oud en woon al mijn hele leven in de wijk Gageldonk. Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 ben ik gemeenteraadslid namens de PvdA Bergen op Zoom. In het dagelijke leven ben ik student rechtsgeleerdheid aan de universiteit van Tilburg….

Lees verder


Kennismaken met Christy Lebeau (burgerlid)

Mijn naam is Christy Lebeau. Ik ben 24 jaar oud en ben momenteel bezig met de afronding van mijn tweede master: Financieel Recht. Hiervoor heb ik de master Notarieel Recht en de bachelor Rechtsgeleerdheid afgerond. Het recht heeft ook mijn interesse in de politiek gewekt en ik ben er van overtuigd dat mijn juridische achtergrond mij zeker helpt in het begrijpen van complexe politieke casussen….

Lees verder


Kennismaken met Daan Withagen (burgerlid)

Mijn naam is Daan Withagen. Ik ben 57 jaar en woon in de Schans in Halsteren, het dorp waarin ik ook geboren en opgegroeid ben. Sinds 2017 ben ik actief voor de PvdA. In mijn dagelijks werk hou ik als FNV bestuurder Grensarbeid me bezig met belangenbehartiging voor grensarbeiders. In mijn vrije tijd ben ik vanaf 1983 in verschillende rollen betrokken bij de Alterse Vastelaoved….

Lees verder


Referendum over de toekomst van zwembad de Schelp

Waarom is de PvdA Bergen op Zoom het initiatief tot een lokaal referendum over de toekomst van zwembad de Schelp begonnen?

U heeft het vast al ergens meegekregen! Wij willen een lokaal referendum! De afgelopen dagen was er veel berichtgeving rondom ons initiatief en ook andere politieke partijen zagen het belang van een reactie van hun kant. Alhoewel wij het initiatief al kort toelichtten, is het voor ons nu tijd om uitgebreid onze beweegredenen weer te geven….

Lees verder


Barbecue op 2 september

Het bestuur van PvdA Bergen op Zoom nodigt de leden graag uit voor de inmiddels tot traditie horende jaarlijkse gezamenlijke barbecue op 2 september aanstaande voor leden, fractie en bestuur. Een introducé is ook van harte welkom. Wel graag opgeven voor 29 augustus via dit formulier.

 


Belangrijke data

28 juni 2018: Sluiting referendum zwembad de Schelp

5 juli 2018: raadsvergadering (o.a. over de Schelp)

2 september 2018: Jaarlijkse BBQ  (zie uitnodiging)

Link naar gedetailleerde agenda

Miek van den Boogaard, Secretaris Partij van de Arbeid, afdeling Bergen op Zoom          

 

TIP Kijk ook eens op de PvdA BoZ facebookpagina


Archief

Nieuwsbrief aug 2017

Nieuwsbrief mei 2017

Nieuwsbrief december 2016

Nieuwsbrief 2: juli 2016

Nieuwsbrief 1: februari 2016