Nieuwsbrief  augustus 2017

Beste lezer,

Het bestuur roept nadrukkelijk belangstellende leden op zich te kandideren voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. De kandidaatstellingscommissie wil graag een mooie lijst formeren. Ook indien u niet direct het raadslidmaatschap ambieert, maar wel bereid bent een onverkiesbare plek te vervullen op een mooie lijst wordt u gevraagd dit te melden bij de secretaris. Elke extra stem die we daarmee kunnen binnenhalen is meegenomen.

Het bestuur van PvdA Bergen op Zoom nodigt de leden graag uit voor de inmiddels tot traditie horende jaarlijkse gezamenlijke barbecue op 2 september aanstaande voor leden, fractie en bestuur. Een introducé is ook van harte welkom. Wel graag opgeven voor 29 augustus aanstaande.

We wensen u veel leesplezier. Wilt u over een onderwerp verder praten met iemand van fractie of bestuur, dan horen wij het graag. Ook is die gelegenheid ruim aanwezig tijdens de BBQ, dus u bent van harte welkom.

Een mooie zomer toegewenst en hopelijk tot 2 september!

Bestuur PvdA Bergen op Zoom


Van de voorzitter

Door Yusuf Kaplan

Op deze plek wil ik jullie slechts wijzen op de indrukwekkende uitzending van Zomergasten met Eberhard van der Laan. Meer is niet nodig, een groot voorbeeld van een sociaal-democraat!


Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Door Miek van den Boogaard

Na de vorige verkiezingen kwam in de analyse naar voren dat we eigenlijk meer aansprekende personen op de lijst zouden moeten hebben om extra stemmen binnen te halen. De kandidaatstellingscommissie is bezig om mensen te scouten/ benaderen om een plek op de kandidatenlijst te willen innemen. Graag nodigen wij een ieder die hiervoor belangstelling heeft uit om zich te melden. Hoe sterker de kandidatenlijst, hoe meer kans wij hebben om onze idealen te verwezenlijken.

Lees verder


Vacatures voor vrijwilligers.

Elke bijdrage is fijn!

Het bestuur komt graag in contact met leden die wat extra’s voor de partij willen doen. Zeker gezien de aankomende verkiezingen zijn extra handen zeer welkom.

Er zijn mogelijkheden op verschillende taken en functies, zoals bestuurslid, kandidaat voor de lijst voor de gemeenteraad, Commissie leden, Campagneteam, Ombudsteam (of vraagbaak mbt bepaald onderwerp voor Ombudsteam)


Ombudsteam

Door Miek van den Boogaard

Het ombudsteam krijgt verschillende vragen binnen. De vragen van inwoners van onze gemeente worden beantwoord. Indien nodig wordt een en ander nog goed uitgezocht, waarna de indiener van de vraag zo goed mogelijk beantwoord wordt. Of wordt verwezen naar de instantie waar de vraag op de juiste plaats is of het beste tot zijn recht komt. Het Ombudsteam houdt dan contact met de indiener van de vraag om in de gaten te houden of de vraag ook daadwerkelijk wordt opgepakt.

Lees verder 


Belangrijke data

2 september 2017 Jaarlijkse BBQ  (zie uitnodiging)

18 september 2017 Sluiting kandidaatstelling gemeenteraad

19 december 2017 ALV (vaststellen verkiezingsprogramma en kandidatenlijst)

21 maart 2018 Gemeenteraadsverkiezingen

Miek van den Boogaard, Secretaris Partij van de Arbeid, afdeling Bergen op Zoom          

 

TIP Kijk ook eens op de PvdA BoZ facebookpagina


Archief

Nieuwsbrief mei 2017

Nieuwsbrief december 2016

Nieuwsbrief 2: juli 2016

Nieuwsbrief 1: februari 2016