Standpunten

Zoeken

Alle jongeren van school met een diploma

De PvdA wil dat alle jongeren van school gaan met een diploma. Een afgeronde opleiding geeft namelijk de beste kansen op de arbeidsmarkt. De partij wil daarom dat de kwalificatieplicht wordt verhoogd tot 21 jaar, zodat er meer middelen zijn om 18 plussers te helpen bij het halen van hun diploma.

Lees verder

Alle scholen gezond in 2015

De PvdA wil dat alle scholen in 2015 gezond zijn. Gezonde scholen zijn rookvrij, verkopen geen gefrituurde snacks of energy drinks en hebben aandacht voor sport en bewegen.

Lees verder

Een betaalbare woning voor iedereen

Iedereen moet goed en betaalbaar kunnen wonen in gemengde wijken, want gemengde wijken zijn leefbare wijken. Wijken waar mensen een beter leven voor zich zien, wijken waar jong en oud, arm en rijk, hoog- en laagopgeleid prettig met elkaar wonen.

Lees verder

Eerder hulp bij uit de hand lopende schulden.

In Nederland heeft 1 op de 6 huishoudens problematische schulden of loopt het risico om deze te krijgen. De PvdA wil voorkomen dat deze laatste groep in de problemen komt, door uit de hand lopende schulden eerder te signaleren zodat er gericht kan worden ingegrepen.

Lees verder

geef kleinschalige zorginitiatieven meer ruimte

De PvdA wil dat kleinschaligheid, maatwerk en invloed van degene die zorg nodig heeft weer voorop komt te staan bij zorg in de buurt. Ook veel wethouders en gemeenten geven aan dat kleinschalige initiatieven in de buurt, betere zorg opleveren.

Lees verder

Gelijke kans op werk voor iedereen

Iedereen moet gelijke kansen hebben op werk. Discriminatie op de arbeidsmarkt moet hard worden aangepakt. Daarom wil de PvdA afdeling Bergen op Zoom dat de namen van bedrijven waar gevallen van discriminatie hebben plaatsgevonden, bekend worden gemaakt door de gemeente.

Lees verder

Goed wonen voor iedereen

Wonen is een eerste levensbehoefte. Daarom wil de PvdA dat Bergen op Zoom voldoende, goede woningen heeft voor elke portemonee. Daarom willen we dat in de ontwikkeling van nieuwe woongebieden, maar ook in de vernieuwing van bestaande wijken, ruimte is voor betaalbare en toegankelijke woningen. Daarbij is het van belang dat voorzieningen, zoals winkelcentra, altijd in de buurt zijn. Want alleen zo houden we een wijk vitaal. De PvdA maakt er wérk van!

Lees verder

Jeugdwerkloosheid aanpakken door werkgevers te helpen meer stages en banen voor jongeren te creëren.

De PvdA wil de jeugdwerkloosheid in Nederland aanpakken door op lokaal niveau werkgevers te helpen meer stages en banen voor jongeren te creëren. De partij doet daarom voorstellen voor het inzetten van jongerenvouchers, de oprichting van stagefondsen en intensieve begeleiding van jongeren.

Lees verder

Mantelzorgers moeten de ondersteuning krijgen die zij verdienen.

De PvdA vindt dat mantelzorgers de ondersteuning moeten krijgen die zij verdienen. Daarom wil de partij in elke gemeente een steunpunt voor mantelzorgers, extra professionele ondersteuning voor de vele jonge mantelzorgers en betere voorlichting aan werkgevers en op scholen.

Lees verder

Meer banen voor arbeidsgehandicapten

De PvdA wil dat ook bij de gemeente meer arbeidsgehandicapten een baan tussen collega’s krijgen. De partij wil ervoor zorgen dat binnen vier jaar 5% van de werkplekken bij gemeentes wordt ingenomen door iemand met een beperking.

Lees verder

Terugdringen woonoverlast die wordt veroorzaakt door Oost-Europese arbeidsmigranten

De PvdA wil woonoverlast die wordt veroorzaakt door Oost-Europese arbeidsmigranten terugdringen. De partij wil daarom maximaal één bewoner per 12 vierkante meter, migranten spreiden over de stad en een harde scheiding tussen het werkcontract en het wooncontract.

Lees verder

Verkiezingsprogramma 2014

Ons programma voor de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 19 maart 2014. In 2014 woorden vertellen we wat onze uitgangspunten voor de komende periode zijn. Ons motto is dit keer SAMEN + WERKEN aan een mooie gemeente.

Lees verder

Zwembad de Melanen moet blijven

Zwembaden moeten behouden blijven voor de gemeente maar niet noodzakelijk in eigen beheer.

Lees verder