fractievoorzitter

Joey van Aken

Commissie Bestuur, Veiligheid en Samenwerking, Commissie Ruimte, Duurzaamheid en Economie, Werkgroep doorontwikkeling vergadermodel

Beste inwoner van Bergen op Zoom, beste Bergenaar,

Bergen op Zoom moet een gemeente zijn waarin we niet alleen oog hebben voor welvaart, maar ook voor welzijn. Een samenleving waar iedereen kan meedoen en iedereen wordt gehoord. De PvdA richt zich met name op thema’s die het dagelijkse leven van de inwoners van Bergen op Zoom beïnvloeden.

Wonen

Er zijn nog te veel Bergenaren, voor wie een betaalbare woning niet bereikbaar is. Samen met de PvdA wil ik werk maken voor de bouw van woningen op maat, zowel sociale woningbouw als duurdere huur-en koop. Vooral jongeren zijn nu het kind van de rekening. Maar ook voor ouderen die langer thuis blijven wonen, moeten woningen geschikt worden gemaakt. Samen met Stadlander moet een “Deltaplan” worden gemaakt om binnen 4 jaar deze problemen op te lossen. Concrete oplossingen voor de korte termijn zijn het bouwen van tijdelijke woningen en zogenaamde Tiny houses. De nog braak liggende gronden ten noorden van de Markiezaatsweg kunnen hiervoor gebruikt worden.

Wijken

Bergen op Zoom moet een gemeente zijn voor iedereen. Een gemeente met aantrekkelijke, leefbare en veilige woonwijken. Wijken waar gewerkt wordt met bewonersinitiatieven, buurtpreventieteams, sociale wijkteams en buurthuizen. Wijken waarin basisvoorzieningen behouden blijven en er ruimte is voor groen en speelvoorzieningen. Bruisende wijken waar ook het overleg tussen bewoners weer terug keert. De gemeente moet hier budget en menskracht voor vrij maken.

Natuur

Bergen op Zoom is rijk aan water en natuur. Samen met de PvdA wil ik me hard maken voor bereikbare en toegankelijke natuur dichtbij huis. Natuur waar binnen de Bergenaren bewegen, recreëren en ondernemen. De PvdA vindt dat in het gebied ten zuiden van de Markiezaatsweg de natuur zich verder moet ontwikkelen en dat daar geen ruimte is voor woningbouw.

Iedereen gelijke kansen op een goede woonplek, daar ga ik voor!

Mijn naam is Joey van Aken. Ik ben 27 jaar oud en woon in Tuinwijk. Sinds 2012 ben ik actief voor de PvdA als campagnevrijwilliger, gemeenteraadslid, secretaris van het gewestbestuur van de PvdA en nu als lijsttrekker van de PvdA in Bergen op Zoom.