Lid Ombudsteam

Nanny Nuijten van Aard

Nanny Nuijten van Aard

Over Nanny Nuijten van Aard

Iedereen gelijke kansen

De PvdA is een partij die weet wat de problemen zijn waar mensen tegen aan lopen. Met die overtuiging heb ik, Nanny Nuijten van Aard, me dan ook gekandideerd voor de gemeenteraad van Bergen op Zoom. Ik wil me inzetten voor die sociale samenleving waar iedereen gelijke kansen heeft op een mooi leven.

Via het Ombudsteam van de PvdA en in mijn dagelijks werk als FNV bestuurder, raak ik veel in gesprek met jonge en oude Nederlanders die zich zorgen maken over zaken die vanzelfsprekend moeten zijn. Zoals deel kunnen nemen aan  schoolreisjes, aanschaffen van een winterjas, deelnemen aan  muziekles, buitengesloten worden van sport en bewegen of gekort worden omdat je bij je kinderen inwoont.

Ik vind:  iedereen moet gelijke kansen hebben of krijgen en mag niet opgroeien in armoede, iedereen heeft recht op een fatsoenlijk bestaan.

Fonds tegen armoede

Iedereen kan meedoen en hoeft niet langs de zijlijn te blijven staan. Werk is de beste remedie tegen armoede en eenzaamheid. Ook vrijwilligerswerk is werk. Als werk niet lukt, even of voor langere duur, dient de samenleving een vangnet te bieden. De PvdA wil een voorziening opzetten waaruit geput kan worden voor mensen in financiële nood. Hoge rentes op gemeentelijke kredieten moeten verder naar beneden. Financiële overschotten op de WMO moeten behouden blijven voor  de WMO. De WMO beoordelingen moeten rechtvaardiger en socialer.

Ik wil over vier jaar kunnen zeggen dat een fonds tegen armoede overbodig is en armoede en uitsluiting geen thema meer is.