Kennismaken met Adam Ahajaj

Mijn naam is Adam Ahajaj. Ik ben 22 jaar oud en woon al mijn hele leven in de wijk Gageldonk. Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 ben ik gemeenteraadslid namens de PvdA Bergen op Zoom. In het dagelijke leven ben ik student rechtsgeleerdheid aan de universiteit van Tilburg.

Als raadslid zal ik mij de komende periode voornamelijk bezighouden met alles binnen het Sociaal Domein. Daarnaast zit ik in de commissie Stad, Duurzaamheid en Economie. Ook ben ik onze afgevaardigde bij de commissie Jeugdraad, waar ik mij veel bezighoudt met onderwerpen die jongeren in de gemeente Bergen op Zoom aan gaan.

Samen met de rest van onze fractie ga ik mij de komende periode o.a. bezighouden met de Bergse woonvisie, burgerparticipatie en jongeren. Daarnaast zet ik mij graag in voor meer verbinding in onze wijken en een betere binding tussen de politiek en onze inwoners. Ook zal ik altijd oog hebben voor onze ondernemers, het veiligheidsvraagstuk en de actualiteit.