21 november 2018

In memoriam: George Muskens

Met grote droefheid heeft de Partij van de Arbeid Bergen op Zoom kennis genomen van het overlijden van George Muskens. De PvdA herinnert zich George als een betrokken sociaal democraat, die gedurende lange tijd actief was voor onze partij. Gedurende vier jaar was hij duo-raadslid en gemeenteraadslid voor de PvdA.
George was vooral een onafhankelijk denker en schrijver op het terrein van vergelijkend sociaal onderzoek en dan vooral in relatie tot etniciteit, migratie, identiteit en scholing. Met zijn inbreng binnen de PvdA en in de gemeenteraad maakte hij deze onderwerpen rationeel en deskundig bespreekbaar zonder de waan van de dag. Hij werd hierom door velen zeer gewaardeerd.

Ons medeleven gaat uit naar allen die hem dierbaar waren.
Namens de Partij van de Arbeid, afdeling Bergen op Zoom