Sociale keuzes maken

De PvdA staat óók in Bergen op Zoom voor een sociale samenleving, waarbij we de lasten eerlijk en rechtvaardig verdelen. Als coalitiepartij heeft de PvdA veel bereikt: stedelijke vernieuwing, behoud van het minimabeleid met kwijtschelding van gemeentelijke lasten, en versterking van cultuur en sport in de wijk. Ook de komende jaren strijden we voor het behoud van deze kernwaarden. Dat doen we samen. Met ú.


De wérkelijke aanpak van het mestoverschot begint bij de aanpak van de intensieve veehouderij zelf

door Han Verbeem op 23 maart 2017

Over het principe van mestvergisting is veel te doen. Vooropgesteld: de PvdA vindt dat er een goede en duurzame oplossing moet komen voor de mestproblematiek. Dierlijke mest levert nitraat- en stikstoffen op die we niet zomaar in de natuur kunnen lozen. Maar het toestaan van grootschalige mestverwerking op agrarische terreinen is niet de oplossing. Initiatieven

lees verder »

Stop de forse stijging van sociale woninghuur in Bergen op Zoom

door Abdelaziz Danjaoui op 21 maart 2017

In dit Opinie stuk legt PvdA raadslid Abdelaziz Danjaoui uit wat de gemeente moet doen om de laagste inkomensgroepen te ontzien bij de huurstijgingen. Aan het college van Burgemeester en Wethouders van Bergen op Zoom zijn vragen gesteld.

lees verder »

Bezoek Lutz Jacobi ivm wijkbezoek Gageldonk en aftrap Ombudsteam

door Flip Aertssen op 25 januari 2017

Zaterdag 28 januari zijn 2e kamerlid Lutz Jacobi, samen met Joke de Kock (Kandidaat Kamerlid)  naar Bergen op Zoom gekomen voor een bezoek aan de wijk Gageldonk en de officiële aftrap van het Ombudsteam PvdA Bergen op Zoom. De foto’s zijn op onze facebook pagina te vinden.

lees verder »

Persbericht: PvdA Bergen op Zoom start Ombudsteam

door Jannie Bom op 11 december 2016

Soms raken mensen verward in de wirwar gemeentelijke regels. Ze voelen zich van het kastje naar de muur gestuurd of onrechtvaardig behandeld. Om deze mensen de helpende hand te bieden,  is de PvdA in Bergen op Zoom per 1 oktober gestart met een ombudsteam. Het ombudsteam biedt allereerst een luisterend oor en zorgt ervoor dat

lees verder »

Leerlingen R.S.G ’t Rijks staan achter Partij van de Arbeid

15 november 2016

Dinsdag 15 november was het jaarlijkse politieke forum op de grootste middelbare school van Bergen op Zoom; R.S.G ’t Rijks. Fractievoorzitter Sahin Ergec nam namens de PvdA deel aan het forum wat door ruim 200 leerlingen werd bezocht. Aan het einde van de middag mochten alle leerlingen hun stem uitbrengen op één van de 10

lees verder »

Partij van de Arbeid vraagt aandacht voor kinderarmoede en tweedeling in Bergen op Zoom

13 november 2016

Tijdens de begrotingsbehandeling op 8 en 10 november heeft de Bergse Partij van de Arbeid aandacht gevraagd voor een 5-tal belangrijke onderwerpen. De problemen in de zorg, de kwaliteit van het onderwijs, de stijgende werkloosheid, de tweedeling in de Bergse samenleving en de leefbaarheid in onze wijken. Fractievoorzitter Sahin Ergec: “We hebben een motie ingediend

lees verder »

Visie en Actieplan Brede Aanpak Binnenstad

door Han Verbeem op 3 juni 2016

Hieronder vind u onze bijdrage in het Raadsdebat 2 juni 2016 over de Visie en Actieplan Brede Aanpak Binnenstad.     Anderhalf miljoen. Wat kan je daar nog voor doen… Veel. Heel veel. In tijden van bezuinigingen en keuzes maken -op cultuur, maatschappelijk werk, zorg en noem maar op- weegt elke euro zwaar. Het College van

lees verder »

JS Brabant en PvdA Steenbergen slaan de handen ineen voor de voedselbank

24 mei 2016

Bergen op Zoom/Steenbergen – De Jonge Socialisten Brabant hebben in samenwerking met PvdA Steenbergen een inzamelingsactie gehouden voor de voedselbank Goed Ontmoet. Dankzij de vrijgevigheid van de klanten bij de Albert Heijn ‘De Zeeland’ en de Jumbo Steenbergen is de supermarktactie voor de voedselbank een groot succes geworden. In totaal zijn 25 kratten vol met

lees verder »

Nieuwe fractievoorzitter Partij van de Arbeid Bergen op Zoom

door Sahin Ergec op 11 mei 2016

Met het afscheid van Ad van der Wegen gaat er weliswaar veel ervaring verloren, de PvdA Bergen op Zoom krijgt er echter veel ambitie voor terug. Het zit in mijn bloed; organiseren van activiteiten, opkomen voor mensen die dat voor zichzelf niet kunnen én het helpen van mensen in de wijken om mooie dingen te

lees verder »

Werkbezoek aan kerncentrale Doel

door Han Verbeem op 2 mei 2016

Maandagmorgen 2 mei ging ik vanuit de PvdA op pad met D66-kamerlid Stientje van Veldhoven, richting Doel. Zij was die ochtend op werkbezoek in Bergen op Zoom. Na een gesprek met fractievertegenwoordigers ging het gezelschap naar België, richting kerncentrale. “De torens zien er echt shabby en onderkomen uit”, was de eerste reactie toen de centrale

lees verder »