Sociale keuzes maken

De PvdA staat óók in Bergen op Zoom voor een sociale samenleving, waarbij we de lasten eerlijk en rechtvaardig verdelen. Als coalitiepartij heeft de PvdA veel bereikt: stedelijke vernieuwing, behoud van het minimabeleid met kwijtschelding van gemeentelijke lasten, en versterking van cultuur en sport in de wijk. Ook de komende jaren strijden we voor het behoud van deze kernwaarden. Dat doen we samen. Met ú.


In memoriam Adriënne Veraart

20 oktober 2017

Met grote droefheid heeft de Partij van de Arbeid Bergen op Zoom kennis genomen van het overlijden van Adriënne Veraart. De PvdA herinnert zich Adriënne vooral als een vasthoudende en gedreven bestuurder. En als een sterke en sociale vrouw, die gedurende lange tijd actief was voor onze partij. In 1986 kwam ze samen met acht

lees verder »

Fractievoorzitter Sahin Ergec neemt afscheid

door Sahin Ergec op 20 september 2017

Beste leden van de PvdA, Met pijn in het hart, neem ik per 23 november 2017 afscheid van de Bergse politiek. De afgelopen 7,5 heb ik, mede namens u, de PvdA mogen vertegenwoordigen in onze mooie gemeente. Mijn werkgever; het Ministerie van Financiën; heeft mij een aanbod gedaan wat ik na veel wikken en wegen

lees verder »

Urineoverlast en urinestank in de binnenstad

door Adam Ahajaj op 17 september 2017

Begin augustus hebben wij het college van B&W vragen gesteld over de urineoverlast in onze mooie binnenstad. Wij hebben deze vragen gesteld naar aanleiding van signalen van verschillende bewoners van de binnenstad, die aangeven vooral in het weekend last te hebben van dit verschijnsel. Dit heeft o.a. te maken met kroegen die na 02.00 geen bezoekers

lees verder »

Brussel dichtbij

24 juli 2017

Veel werk gedaan, veel werk te doen Europa zit in zwaar weer. En de storm is nog lang niet uitgeraasd. Halverwege ons verkiezingsmandaat (2014-2019) is het  niet te ontkennen dat de Europese samenwerking niet levert waarop de Europese burger hoopt. De Europese Unie wordt vaak gezien als een deel van het probleem, niet als de

lees verder »

Binnenstadsconciërge als aanspreekpunt schoon en veilig centrum

door Han Verbeem op 3 juli 2017
Foto kijkopbergenopzoom.nl

Eén van de grootste ergernissen van veel inwoners van Bergen op Zoom is zwerfvuil, zowel in wijken als de binnenstad. Niet bepaald het visitekaartje waarmee je als gemeente hoge ogen gooit. De PvdA stelt daarom voor met stads- en wijkconciërges te gaan werken. Die moeten, óók in het weekend, snel ter plekke kunnen zijn om

lees verder »

Collegevragen: Zorgen over kansenongelijkheid in het onderwijs

door Adam Ahajaj op 15 mei 2017

Door de PvdA fractie worden in het kader van artikel 39 vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouder van Bergen op Zoom. Betreft: Meer kansenongelijkheid in het onderwijs als gevolg van de groei van het schaduwonderwijs  Geacht College, De periode van de eindexamens is weer in volle gang.  Vmbo’ers, havisten en vwo’ers zijn

lees verder »

Collegevragen: Zonnepaneel-dakpannen duurzame energiekansen voor de monumentale binnenstad

door Han Verbeem op 12 mei 2017

Door de PvdA fractie zijn in het kader van artikel 39 vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouder van Bergen op Zoom. Onderstaande brief gaat over Zonnepaneel-dakpannen.     Link naar de brief

lees verder »

Collegevragen: Kennis en intelligentie niet genoeg voor redzaamheid.

door Abdelaziz Danjaoui op 10 mei 2017

Door de PvdA fractie zijn in het kader van artikel 39 vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouder van Bergen op Zoom. In dit artikel wordt de achtergrond daarvan weergegeven. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) heeft 24 april jl. zijn nieuwe rapport ‘Weten is nog geen doen. Een realistisch perspectief op redzaamheid’gepresenteerd.

lees verder »

Pak het tekort aan sociale huurwoningen aan

door Sahin Ergec op 3 mei 2017
Foto flickr

Tekort! Opiniestuk van Sahin Ergec- Fractievoorzitter PvdA Bergen op Zoom Bergen op Zoom heeft een tekort aan sociale huurwoningen en het wordt tijd dat we daar iets aan gaan doen. De passieve houding van deze wethouders en burgemeester gaat ervoor zorgen dat dat tekort in de nabije toekomst alleen maar groter wordt. Jongeren, gezinnen, alleenstaanden

lees verder »

Collegevragen: werkenden in de cultuursector in onze gemeente

door Adam Ahajaj op 28 april 2017
Foto pixabay

De Bergse PvdA-fractie heeft vragen gesteld aan de burgemeester en wethouders over werkenden in de cultuursector in onze gemeente  Geacht College, Naar aanleiding van een advies, geschreven door de Sociaal Economische Raad (SER) en de Raad voor Cultuur (RvC), schrijven wij u deze brief. In het advies van deze belangrijke adviesraden wordt ingegaan op de huidige

lees verder »