Sociale keuzes maken

De PvdA staat óók in Bergen op Zoom voor een sociale samenleving, waarbij we de lasten eerlijk en rechtvaardig verdelen. Als coalitiepartij heeft de PvdA veel bereikt: stedelijke vernieuwing, behoud van het minimabeleid met kwijtschelding van gemeentelijke lasten, en versterking van cultuur en sport in de wijk. Ook de komende jaren strijden we voor het behoud van deze kernwaarden. Dat doen we samen. Met ú.


Collegevragen: Zorgen over kansenongelijkheid in het onderwijs

door Adam Ahajaj op 15 mei 2017

Door de PvdA fractie worden in het kader van artikel 39 vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouder van Bergen op Zoom. Betreft: Meer kansenongelijkheid in het onderwijs als gevolg van de groei van het schaduwonderwijs  Geacht College, De periode van de eindexamens is weer in volle gang.  Vmbo’ers, havisten en vwo’ers zijn

lees verder »

Collegevragen: Zonnepaneel-dakpannen duurzame energiekansen voor de monumentale binnenstad

door Han Verbeem op 12 mei 2017

Door de PvdA fractie zijn in het kader van artikel 39 vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouder van Bergen op Zoom. Onderstaande brief gaat over Zonnepaneel-dakpannen.     Link naar de brief

lees verder »

Collegevragen: Kennis en intelligentie niet genoeg voor redzaamheid.

door Abdelaziz Danjaoui op 10 mei 2017

Door de PvdA fractie zijn in het kader van artikel 39 vragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouder van Bergen op Zoom. In dit artikel wordt de achtergrond daarvan weergegeven. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) heeft 24 april jl. zijn nieuwe rapport ‘Weten is nog geen doen. Een realistisch perspectief op redzaamheid’gepresenteerd.

lees verder »

Pak het tekort aan sociale huurwoningen aan

door Sahin Ergec op 3 mei 2017
Foto flickr

Tekort! Opiniestuk van Sahin Ergec- Fractievoorzitter PvdA Bergen op Zoom Bergen op Zoom heeft een tekort aan sociale huurwoningen en het wordt tijd dat we daar iets aan gaan doen. De passieve houding van deze wethouders en burgemeester gaat ervoor zorgen dat dat tekort in de nabije toekomst alleen maar groter wordt. Jongeren, gezinnen, alleenstaanden

lees verder »

Collegevragen: werkenden in de cultuursector in onze gemeente

door Adam Ahajaj op 28 april 2017
Foto pixabay

De Bergse PvdA-fractie heeft vragen gesteld aan de burgemeester en wethouders over werkenden in de cultuursector in onze gemeente  Geacht College, Naar aanleiding van een advies, geschreven door de Sociaal Economische Raad (SER) en de Raad voor Cultuur (RvC), schrijven wij u deze brief. In het advies van deze belangrijke adviesraden wordt ingegaan op de huidige

lees verder »

Zorgen PvdA over leefbaarheid in aantal Bergse wijken

23 april 2017
Foto wikimedia.org

  Een landelijk onderzoek van Platform31 en het G32-stedennetwerk naar de leefbaarheid in achterstandswijken heeft de nodige verslechtering laten zien. De PvdA maakt zich grote zorgen over situaties in wijken als Warande-Oost, Gageldonk-Oost en Noordgeest. Ook in wijken waar de stadsvernieuwing al is ingezet (Borgvliet/Langeweg, Gageldonk-West, Fort/Zeekant) zijn nog steeds kwetsbare straten volgens de sociaaldemocraten,

lees verder »

Collegevragen: Zorg over hulp aan kwetsbare gezinnen

door Han Verbeem op 21 april 2017
Foto pixabay

Dit betreft een ingezonden brief aan het college. Geacht College, De PvdA-raadsfractie Bergen op Zoom heeft met verontrusting kennis genomen van diverse berichten die vandaag in de landelijke media zijn verschenen. Daaruit zou blijken, dat de hulpverlening aan kwetsbare gezinnen in een aantal gemeenten – waaronder Bergen op Zoom – tekort zou schieten. De wijkteams

lees verder »

Culturele diversiteit is ons échte erfgoed

door Abdelaziz Danjaoui op 21 april 2017
Foto kijkopbergenopzoom.nl

Bergen op Zoom – Het cultureel erfgoed van Bergen op Zoom is van de gehele bevolking en behoort aan iedereen. Ook aan mensen met een andere culturele achtergrond. De PvdA constateert dat er in Bergen op Zoom weinig aandacht is voor diversiteit. Wij vinden dat het hanteren van een code ‘Culturele Diversiteit’ behoort tot de

lees verder »

Herstructurering omgeving Gevangenpoort en Westersingel

door Han Verbeem op 12 april 2017
Foto Vereniging Binnenstad (Artist Impression van K. Warmoeskerken mav ontwerp J. Weyts)

  Hieronder treft u de brief aan het college aan           Water in de Singel: geen luxe maar noodzaak Geacht College, Woensdagavond 12 april waren we als toehoorder aanwezig bij de bewonersavond over het Havenkwartier, die georganiseerd was door een drietal organisaties (Vereniging Binnenstad, Stichting Stadsherstel en Stichting Open Kaai). Bij

lees verder »

Een land waar kinderarmoede heerst, zou zich geen rijk land mogen noemen

door Adam Ahajaj op 8 april 2017

Met veel frustratie en onbegrip heb ik de afgelopen week het door de Sociaal Economische Raad geschreven advies ‘opgroeien zonder armoede’ tot mij genomen. De frustratie kwam voort uit het feit dat er in een land als Nederland, een land dat vaak bovenaan de lijstjes prijkt als het gaat om economische standaarden, nog altijd 354.000

lees verder »