Door Flip Aertssen op 21 december 2016

In memoriam Kees Becht

Op 25 november jl. overleed toch nog onverwacht,  op 99 jarige leeftijd onze stadgenoot Kees Becht. Vele Bergenaren kenden hem vooral als prins Nilles 1, de eerste Bergse Vastenavendprins na de  Tweede Wereldoorlog. Minder bekend is dat hij tussen 1946 en 1950 raadslid en wethouder was voor de Partij van de Arbeid in Bergen op Zoom. Ook was hij korte tijd lid van de Provinciale Staten van Noord Brabant voor de PvdA.

Hij was politicus in een moeilijke opbouwperiode na de Tweede Wereldoorlog. In de oorlog zat hij gevangen wegens steun aan het verzet, hij overleefde Sachsenhausen en zei zelf dat deze periode hem in belangrijke mate heeft gevormd. Kees was wars van dogma’s en vrijdenker. Hij stelde de mens centraal, ongeacht kleur, ras of afkomst. Lijfspreuk van hem: “oew eige zijn!”

Kees was ook een mens met een sterke gemeenschapszin, vond het sociale en culturele leven in de stad erg belangrijk. Zijn deelname aan het Bergse culturele leven zette hij na de oorlog met kracht voort, hij was hier medegrondlegger van. Niet verwonderlijk dat hij ook  mede-initiatiefnemer was van de Stichting Vastenavend, die sinds 1946 het carnaval in Bergen op Zoom organiseert. Tegen de kerkelijke verdrukking in,  slaagde hij er in het feest weer van de grond te krijgen. Als Prins Nilles I was Kees Becht tussen 1946 en 1958 het boegbeeld van de Vastenavend  in ons Krabbegat. In 2000 werd hij benoemd tot ereburger van Bergen op Zoom. Als PvdA zijn we hem dank verschuldigd voor wat hij deed in de moeilijke naoorlogse jaren.

Flip Aertssen

Flip Aertssen

MILIEU, STAD  en RUIMTE Kerncentrale Doel   Bergen op Zoom ligt binnen de invloedsfeer van de kerncentrale in Doel (België) . Een veilige werking van de kerncentrale is niet gewaarborgd en daarom een gevaar voor de bewoners van Bergen op Zoom en de wijde omgeving. De PvdA vindt dat deze kerncentrale zo spoedig mogelijk moet

Meer over Flip Aertssen