30 maart 2017

Motie: Tiny Houses

Deze motie, ondersteund door het CDA, GroenLinks en de PvdA over “tiny houses is op 30 maart 2017, ingediend in de gemeenteraadsvergadering.

Bijlage: tiny houses-motie (aangenomen in raadsvergadering 30 maart 2017)