Door Miek van den Boogaard op 6 juli 2016

Ombudsteam

Vanaf oktober start de PvdA afdeling Bergen op Zoom met een Ombudsteam. Dit in navolging van zo’n 180 andere PvdA-afdelingen in Nederland. U wordt nader geïnformeerd over de definitieve start van het Ombudsteam, evenals het email-adres, het telefoonnummer, locatie en tijdstippen waarop spreekuren plaatsvinden.

Zo gaat het werken. Voorlopig wordt 1x per 2 weken een spreekuur gehouden waar alle inwoners van Bergen op Zoom, leden en niet-leden van de PvdA, terecht kunnen.

Per spreekuur staan 2 vrijwilligers klaar om mensen te helpen met wat men soms ‘kleine problemen’ noemt, maar die voor de betrokkenen vaak niet als klein ervaren worden. Denk bijvoorbeeld aan overlast, criminaliteit, juridisch getouwtrek, gebrekkige huisvesting, problemen met de gemeente, UWV, enz. Allemaal zaken dus die mensen dagelijks raken. Ombudswerk richt zich traditiegetrouw vooral op klachten over overheidsinstanties, maar men kan ook op weg geholpen worden, als men niet goed weet bij welke instantie aan te kloppen. Dat kan bijvoorbeeld gaan over een geschil met gemeente, bank, fiscus of ziekenhuis.

Het Ombudsteam biedt allereerst een luisterend oor en zorgt ervoor dat zaken van individuele burgers in behandeling worden genomen en daar waar mogelijk worden opgelost.
Indien nodig wordt doorverwezen naar een instantie of instelling.
Door het ombudswerk krijgen afdeling en fractie ook signalen over wat er (structureel) misloopt bij de uitvoering van het gemeentelijk beleid. Hier kan de fractie actie op ondernemen.
Bij afdeling overstijgende zaken kan het landelijk Ombudsteam van de PvdA ingeschakeld worden.

Miek van den Boogaard
Secretaris afdeling PvdA Bergen op Zoom

Miek van den Boogaard